ib logo  
 
Newsletter / Godina VI. / Travanj 2018. / Broj 4
 
 
Kako zaštititi svoje poslovanje?
Radionica: POSLOVNA TAJNA
14. svibnja 2018. / Heinzelova 4a / Zagreb
 
 
 
ib logo

Kolektivni ugovor ugostiteljstva
(Nar. novine, 36/18)

Pravilnik o dodatnom usavršavanju medicinskih sestara
(Nar. novine, 35/18)

Uredba o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje državljanina treće zemlje u Republici Hrvatskoj
(Nar. novine, 35/18)

Pravilnik o načinu provedbe ovrhe na novčanim sredstvima banke
(Nar. novine, 36/18)

Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom
(Nar. novine, 32/18)

Pregled svih propisa objavljenih u Narodnim novinama tekućeg mjeseca možete pogledati ovdje.


Pastorak ima pravo na naknadu neimovinske štete za duševne boli koje je pretrpio zbog smrti očuha kad su zajedno živjeli i bili emocionalno povezani kao da je riječ o odnosu roditelja i djeteta. (Vidi odluku)
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2522/13-2, od 29. III. 2017.

Školovanje u Pučkom otvorenom učilištu koje se provodi u skladu s odredbama Zakona o obrazovanju odraskih osoba, a ne prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, smatra se redovitim školovanjem ako punoljetno dijete redovito i uredno ispunjava svoje obveze. (Vidi odluku)
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2876/15-2, od 25. IV. 2017.

Videonadzor dvorane sveučilišta uveden u svrhu osiguranja imovine i osoba te nadzora nastavnih aktivnosti nije opravdan, a to stoga što nadzor nastavnih aktivnosti nije propisan zakonom kao osnova za videonadzor, a sigurnost osoba i imovine mogla se postići na drugi način.(Vidi odluku)
Europski sud za ljudska prava u predmetu Antović i Mirković protiv Crne Gore, pritužba broj 70838/13, od 28. XI. 2017.

Pregled zadnjih sudskih odluka možete pogledati ovdje.

ib logo

ib logo

Porez na dodanu vrijednost kod zamjene bitcoina za nacionalnu valutu na temelju prakse Suda Europske unije s osvrtom na hrvatsko pravo

Romina Štaba, univ. spec. iur.

Autorica u radu obrađuje problematiku oporezivanja porezom na dodanu vrijednost usluga koje se tiču zamjene virtualne valute bitcoin u nacionalne valute i obratno, i to u skladu s Direktivom Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost. Rad sadrži poseban osvrt na stajalište Suda Europske unije o spomenutoj problematici, koje je izraženo u odluci Skatteverket protiv Davida Hedqvista, C-264/14. Osim toga, autorica razmatra i službena stajališta hrvatskih poreznih tijela.

Sadržaj zadnjeg broja možete vidjeti ovdje.

ib logo

SAVJETOVANJA

ib usavršavanje

PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE

7. – 11. svibnja 2018.
Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a • Zagreb

ib usavršavanje

Radionica
POSLOVNA TAJNA

14. svibnja 2018.
Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a • Zagreb

 

ib usavršavanje

3. konferencija
AKTUALNA PITANJA I PROBLEMI
U POVLAČENJU SREDSTAVA
FONDOVA EUROPSKE UNIJE –
u okviru vodnokomunalnih djelatnosti (javne vodoopskrbe i odvodnje) i
komunalnog gospodarstva (održavanje čistoće i gospodarenje otpadom)

16. i 17. svibnja 2018.
The Westin Zagreb Hotel
dvorana Opera • 17. kat

 

 
 
 
KNJIGE

ib logo

::: NARUČITE:::

RADNI ODNOSI –
AKTUALNOSTI U 2018. GODINI

ožujak 2018.
Cijena: 450,00 kn
Nova cijena: 250,00 kn

ib logo

::: NARUČITE:::

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA I ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 1997. - 2017. hrvatsko stvarno pravo de lege lata
i de lege ferenda

prosinac 2017.
Cijena: 370,00 kn
Nova cijena: 250,00 kn

 

ib logo

::: NARUČITE:::

UGOVOR O OSIGURANJU –
KOMENTAR ODREDABA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

prosinac 2017.
Cijena: 250,00 kn

ib logo

::: NARUČITE:::

SVA IZDANJA HRVATSKE PRAVNE
REVIJE IZ 2017.

Izdanje: 2017.
11 brojeva
Cijena: 1.100,00 kn + 13% PDV
Nova cijena: 550,00 kn + 13% PDV

 
  podnozje  
 

Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • 10000 Zagreb
www.ingbiro.hrwww.ingbiro.comingbiro@ingbiro.hr
tel. +385 1 46 00 888 • faks +385 1 46 00 875

Dodajte newsletter@ingbiro.hr u svoj adresar kako bi naš Newsletter i nadalje mogao sigurno dolaziti na Vašu adresu.
Ako nas želite preporučiti prijateljima ili poznanicima, jednostavno proslijedite ovaj Newsletter dalje.

Ako želite odjaviti Newsletter, kliknite ovdje.

 

 

 

 

 
twitter facebook linkedin youtube