ib logo  
 
Newsletter / Godina VI. / Veljača 2018. / Broj 2
 
 
Radno pravo u fokusu
Kako se zaštititi od otkaza?
Što GDPR znači za privatnost radnika?
Savjetovanje / 9. ožujka 2018. / Sheraton Zagreb Hotel
 
 
 
ib logo

Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi
(Nar. novine, br. 15/18)

Zakon o tržištu plina
(Nar. novine, br. 18/18)

Zakon o upravnoj inspekciji
(Nar. novine, br. 15/18)

Pravilnik o stručnom usavršavanju u Pravosudnoj akademiji
(Nar. novine, br. 15/18)

Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji u postupcima pred trgovačkim sudovima
(Nar. novine, br. 12/18)

Pregled svih propisa objavljenih u Narodnim novinama tekućeg mjeseca možete pogledati ovdje.


Iznošenje osobnih podataka o maloljetnoj djeci putem medija razlog je za oduzimanje dozvole za obavljanje udomiteljstva. (Vidi odluku)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske, Usž-1357/17, od 4. V. 2017.

U slučaju spora radi utvrđivanja odlučnih činjenica glede osnove odgovornosti i visine štete, na članu uprave je teret dokaza da je u vođenju poslova društva primijenio pozornost urednog i savjesnog gospodarstvenika (čl. 252. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima). (Vidi odluku)
Trgovački sud u Zagrebu, P-1760/09, od 18. VII. 2013., potvrđeno odlukom Visokoga trgovačkog suda Republike Hrvatske, Pž-7964/13-2, od 12. VII. 2017.

Vrhovni sud povrijedio je načelo pravne sigurnosti kad je u istom predmetu i na temelju istih okolnosti donio dva oprečna stajališta o prihvaćanju revizije. (Vidi odluku)
Europski sud za ljudska prava u predmetu Glavak protiv Hrvatske, pritužba br. 73692/12, od 5. X. 2017.

Pregled zadnjih sudskih odluka možete pogledati ovdje.

ib logo

ib logo

Propusti sudionika u postupku prisilnog osiguranja tražbina

dr. sc. Mladen Pavlović

Autor u radu temeljito obrađuje najznačajnija pitanja koja se tiču osiguranja na imovini protivnika osiguranja kao pravnih i fizičkih osoba s naznakom dobrovoljnih i prinudnih sredstava te predmeta osiguranja. Poseban naglasak stavljen je na prinudna sredstva osiguranja, kao što su prethodne i privremene mjere. Osim toga, autor je u radu naveo niz sudskih odluka kojima dodatno pojašnjava pojedine zakonske odredbe

Sadržaj zadnjeg broja možete vidjeti ovdje.

ib logo

SAVJETOVANJA

ib logo

Najava savjetovanja
RADNI ODNOSI – AKTUALNOSTI U 2018. GODINI

9. ožujka 2018. (petak)
Sheraton Zagreb Hotel
Kneza Borne 2 • Zagreb


KNJIGE

ib logo

::: NARUČITE:::

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA I ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 1997. - 2017. hrvatsko stvarno pravo de lege lata i de lege ferenda

prosinac 2017.
Broj stranica: 299
Cijena: 370,00 kn
Nova cijena: 250,00 kn

ib logo

::: NARUČITE:::

UGOVOR O OSIGURANJU – KOMENTAR ODREDABA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

prosinac 2017.
Broj stranica: 284
Cijena: 250,00 kn

 

ib logo

::: NARUČITE:::

EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2018.

studeni 2017.
Broj stranica: 468
Cijena: 650,00 kn
Nova cijena: 250,00 kn

ib logo

::: NARUČITE:::

ZAKON O RADU
(Urednički pročišćeni tekst)

(Narodne novine, br. 93/14 i 127/17)
Broj stranica: 86
Cijena: 50,00 kn

 
  podnozje  
 

Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • 10000 Zagreb
www.ingbiro.hrwww.ingbiro.comingbiro@ingbiro.hr
tel. +385 1 46 00 888 • faks +385 1 46 00 875

Dodajte newsletter@ingbiro.hr u svoj adresar kako bi naš Newsletter i nadalje mogao sigurno dolaziti na Vašu adresu.
Ako nas želite preporučiti prijateljima ili poznanicima, jednostavno proslijedite ovaj Newsletter dalje.

Ako želite odjaviti Newsletter, kliknite ovdje.

 

 

 

 

 
twitter facebook linkedin youtube