ib logo  
 
Newsletter / Godina VI. / Siječanj 2018. / Broj 1
 
 
Najvažniji instituti ZJN 2016.
Program usavršavanja iz područja javne nabave
22. veljače 2018.
 
 
 
ib logo

Uredba o dopuni Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Nar. novine, 4/18)

Pravilnik o ukidanju Pravilnika o provođenju unutarnjeg nadzora i unutarnje kontrole u Poreznoj upravi
(Nar. novine, 2/18)

Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika
(Nar. novine, 5/18)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
(Nar. novine, 6/18)

Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2018. – 2020.
(Nar. novine, 2/18)

Statut Hrvatske komore poreznih savjetnika (pročišćeni tekst)
(Nar. novine, 4/18)

Pregled svih propisa objavljenih u Narodnim novinama tekućeg mjeseca možete pogledati ovdje.


U okolnostima kada je tuženik objavio fotografije iz 1981. godine koje nisu sadržajno vezane uz tekuće događaje iz 2008. godine, nisu ispunjene pretpostavke iz čl. 89. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima kojima je propisano kada je moguće korištenje autorskog djela bez pristanka autora u svrhu informiranja javnosti. (Vidi odluku)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Pž-3449/13-2, od 15. III. 2017.

Sudovi su prekršili pravo novinara na izražavanje kad su mu zbog objave autoriziranog intervjua odredili prestrogu kaznu jer, iako se radi o uvjetnoj kazni, podatak o tome ostaje trajno zabilježen u nacionalnom registru. (Vidi odluku)
Europski sud za ljudska prava u predmetu Kącki protiv Poljske, pritužba br. 10947/11, od 4. X. 2017.

Za štetu od opasne stvari, nastalu ugrizom psa koji predstavlja zajedničku imovinu bračnih drugova, odgovaraju oba bračna druga. (Vidi odluku)
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 156/12-2, od 23. II. 2016.

Pregled zadnjih sudskih odluka možete pogledati ovdje.

ib logo

ib logo

Izazovi praktične primjene likvidacije u hrvatskom pravu

Ema Menđušić Škugor, mag. iur.

Autorica nastoji raščlambom zakonskih odredaba o likvidaciji trgovačkih društava istaknuti slabe točke u regulaciji i poteškoće u praktičnoj primjeni. Upozorava da je likvidacija bila središte interesa tijekom posljednjih izmjena Zakona o trgovačkim društvima, no da su ipak ostala mnoga neriješena pitanja i dvojbe. Prije svega se postavlja pitanje uređuje li Zakon likvidaciju kao postupak ili ne, što autorica nastoji razjasniti pozivanjem na praksu Europskog suda za ljudska prava. Osim toga, zakonodavac nije jasno odredio cilj likvidacije te nije pružio dostatnu pravnu zaštitu vjerovnicima trgovačkog društva.

Sadržaj zadnjeg broja možete vidjeti ovdje.

ib logo

SAVJETOVANJA

ib logo

Program usavršavanja iz područja javne nabave
NAJVAŽNIJI INSTITUTI ZJN 2016. KROZ PRAKSU DKOM-A,
IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI, ODLUKE NARUČITELJA

22. veljače 2018. (četvrtak)
Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a • Zagreb


KNJIGE

ib logo

::: NARUČITE:::

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA I ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 1997. - 2017. hrvatsko stvarno pravo de lege lata i de lege ferenda

prosinac 2017.
Broj stranica: 299
Cijena: 370,00 kn
Nova cijena: 250,00 kn

ib logo

::: NARUČITE:::

UGOVOR O OSIGURANJU – KOMENTAR ODREDABA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

prosinac 2017.
Broj stranica: 284
Cijena: 250,00 kn

 

ib logo

::: NARUČITE:::

EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2018.

studeni 2017.
Broj stranica: 468
Cijena: 650,00 kn
Nova cijena: 250,00 kn

ib logo

::: NARUČITE:::

OVRŠNI ZAKON
(Urednički pročišćeni tekst)

(Narodne novine, br. 112/12, 25/13, 93/14 i 73/17)
Broj stranica: 146
Cijena: 50,00 kn

 
  podnozje  
 

Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • 10000 Zagreb
www.ingbiro.hrwww.ingbiro.comingbiro@ingbiro.hr
tel. +385 1 46 00 888 • faks +385 1 46 00 875

Dodajte newsletter@ingbiro.hr u svoj adresar kako bi naš Newsletter i nadalje mogao sigurno dolaziti na Vašu adresu.
Ako nas želite preporučiti prijateljima ili poznanicima, jednostavno proslijedite ovaj Newsletter dalje.

Ako želite odjaviti Newsletter, kliknite ovdje.

 

 

 

 

 
twitter facebook linkedin youtube