|Newsletter / Godina V. / Prosinac 2017. / Broj 12|
ib logo

Newsletter broj 12 za prosinac 2017. možete pogledati ovdje.

Uredništvo Pravnog portala ingbiro.com želi Vam sretnu i uspješnu novu 2018. godinu!

NOVO na ingbiro.com

 • U kategoriji "Ostalo" u padajućem izborniku od sada je moguće pristupiti i alatima za izračun sudskih pristojbi, plaće te pojedinih drugih naknada i honorara. Nadamo se da će Vam novi sadržaji Portala biti od značajne pomoći u svakodnevnom radu.

Siguran i ugodan rad na Pravnom portalu ingbiro.com želi Vam Uredništvo.

social youtube linkedin twitter facebook

Pretplata

I u 2018. godini Pravni portal ingbiro.com donosi samo vjerodostojne pravne izvore: cjelokupno zakonodavstvo RH i propise EU te pročišćene tekstove zakona, relevantnu hrvatsku i europsku sudsku praksu s preko 17.000 sudskih odluka, 3000 znanstvenih i stručnih članaka priznatih stručnjaka o aktualnim i vječnim pravnim pitanjima te niz dodatnih sadržaja.

Uz dnevno ažurirani sadržaj, isključivo relevantne rezultate istraživanja i pouzdane pronađene informacije, stalnu pomoć urednika u lakšem snalaženju i pretraživanju mišljenja o važenju i primjeni propisa te responzivan dizajn, dobivate Vašeg osobnog pravnog savjetnika za manje od 9 kn po danu.

Pretplatite se

ib logo

Novo u zakonodavstvu – Propisi

Uredba o visini minimalne plaće (Nar. novine, 122/17)

Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru (Nar. novine, 122/17)

Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za glavnog čuvara prirode i čuvara prirode (Nar. novine, 119/17)

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (Nar. novine, 121/17)

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Nar. novine, 123/17)

Pravilnik o stipendiranju studenata - pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (Nar. novine, 126/17)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o europskim radničkim vijećima (Nar. novine, 127/17)

Zakon o izmjenama Zakona o radu (Nar. novine, 127/17)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (Nar. novine, 127/17)

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Nar. novine, 127/17)

Zakon o prestanku važenja Zakona o umirovljeničkom fondu (Nar. novine, 127/17)

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. novine, 127/17)

Zakon o reviziji (Nar. novine, 127/17)

Pregled svih propisa objavljenih u Narodnim novinama tekućeg mjeseca možete pogledati ovdje.

razmak

Izbor iz sudske prakse

Rok za pobijanje dužnikovih pravnih radnji kod ugovora o kupoprodaji nekretnine računa se od dana kada je dužnik zahtijevao upis u zemljišne knjige, a ne od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine.(Vidi odluku)
Vrhovni sud Republike Hrvatske Rev, 1828/12-3, od 3. V. 2017.

Sudovi nisu povrijedili podnositeljima pravo na privatni i obiteljski život kad su im oduzeli dijete koje su dobili u drugoj državi na način koji je protivan propisima države suda. (Vidi odluku)
Europski sud za ljudska prava, Paradiso i Campanelli protiv Italije, pritužba broj 25358/12, od 24. I. 2017.

Nije dopuštena žalba protiv rješenja kojim je odlučeno o odvojenom raspravljanju i odlučivanju o zahtjevu po podnesenoj protutužbi - jer navedeno rješenje je odluka suda o upravljanju postupkom koje nije dopušteno pobijati posebnom žalbom. (Vidi odluku)
Županijski sud u Bjelovaru, Gž R-222/17-2, od 21. VIII. 2017.

Pregled zadnjih sudskih odluka možete pogledati ovdje.

razmak

Novo u e-HPR

Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca s osvrtom na odluku Europskog suda (Suda Europske unije) – Goran Milaković, dipl. iur.

Autor u članku obrađuje institut prijenosa ugovora o radu na novog poslodavca sa stajališta hrvatskoga radnog prava, ali i prakse Suda Europske unije. Primjena ovog instituta može u praksi biti vrlo kompleksna te se može pojaviti niz pitanja glede provedbe cijelog postupka prenošenja ugovora o radu na novog poslodavca. No pritom treba imati na umu i rješidbe Suda Europske unije i njegova stajališta. Stoga autor u članku obrazlaže zakonska pravila, ali i vrlo zanimljivo stajalište spomenutog suda u predmetu Carlito Abler i ostali protiv Sodexho MM Catering GmbH prema kojem nije uvijek potrebna ugovorna poveznica između preuzimatelja i prenositelja. Također se obrađuje i sudska praksa hrvatskih sudova.

Sadržaj zadnjeg broja možete vidjeti ovdje.

razmak

e-savjetovanja – Uključite se!

Savjetovanje o konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (rok do 9. siječnja 2018.)

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o radu Povjerenstva za reviziju ocjene radne sposobnosti (rok do 3. siječnja 2018.)

Prijedlog uredbe o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti (rok do 4. siječnja 2018.)

Pregled svih savjetovanja možete pogledati ovdje.

razmak

Izbor iz knjižare

Knjige:

 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakon o zemljišnim knjigama –  1997. –  2017.
  hrvatsko stvarno pravo de lege lata i de lege ferenda – 2017.
 • Ugovor o osiguranju – Komentar odredaba Zakona o obveznim odnosima – 2017.
 • Ekonomska politika Hrvatske u 2018. – 2017.
 • Upravljanje nekretninama – Novi propisi i upravljanje u praksi – 2017.
 • Novela Ovršnog zakona – 2017.
 • Aktualnosti upravne prakse i upravnoga sudovanja – 2017.
 • Novine i aktualna pitanja iz radnih odnosa – 2017.
 • Novi Zakon o javnoj nabavi i
  novi Zakon o koncesijama
 • Ekonomska politika Hrvatske u 2017.
 • Aktualnosti upravne prakse i
  upravnoga sudovanja – 2016.
 • Primjena Zakona o radu iz 2014. i
  novih podzakonskih propisa

Knjižice urednički pročišćenih tekstova zakona:

 • USTAV REPUBLIKE HRVATSKE
 • Zakon o socijalnoj skrbi
 • Zakon o gradnji
 • Zakon o sudovima
 • Stečajni zakon
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu i
  Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
 • Opći porezni zakon
 • Zakon o vodama
 • Pomorski zakonik
 • Zakon o zaštiti potrošača
 • Prekršajni zakon

možete naručiti ovdje.

razmak

Pratite nas na Facebooku, Twitteru, Linkedinu i Youtubeu!

razmak

brzi linkovi

   

Primili ste ovaj Newsletter jer ste naš suradnik.
Ako ne želite primati sličan sadržaj, odjavite se ovdje.

Propisi - pretraživač Sudska praksa - pretraživač eHPR - pretraživač Zbornik - pretraživač