|Newsletter / Godina V. / Studeni 2017. / Broj 11|
ib logo

Newsletter broj 11 za studeni 2017. možete pogledati ovdje.

NOVO na ingbiro.com

 • U kategoriji "Ostalo" u padajućem izborniku od sada je moguće pristupiti i alatima za izračun sudskih pristojbi, plaće te pojedinih drugih naknada i honorara. Nadamo se da će Vam novi sadržaji Portala biti od značajne pomoći u svakodnevnom radu.

Siguran i ugodan rad na Pravnom portalu ingbiro.com želi Vam Uredništvo.

social youtube linkedin twitter facebook

Novo u zakonodavstvu – Propisi

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Nar. novine, 112/17)

Statut Agencije za osiguranje radničkih tražbina (Nar. novine, 112/17)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama (Nar. novine, 108/17)

Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova (Nar. novine, 112/17)

Uredba o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske (Nar. novine, 107/17)

Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (Nar. novine, 114/17)

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Nar. novine, 112/17)

Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (Nar. novine, 108/17)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Nar. novine, 108/17)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (Nar. novine, 116/17)

Pravilnik o naknadi štete od životinja strogo zaštićenih vrsta (Nar. novine, 114/17)

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. novine, 108/17)

Zakon o sustavu domovinske sigurnosti (Nar. novine, 108/17)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vrednovanju kandidata u postupku imenovanja sudaca (Nar. novine, 109/17)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u sustavu eSpis (Nar. novine, 112/17)

Pregled svih propisa objavljenih u Narodnim novinama tekućeg mjeseca možete pogledati ovdje.

razmak

Izbor iz sudske prakse

U postupku diobe nekretnina suvlasnici imaju svojstvo nužnih suparničara i zato svi moraju sudjelovati u postupku, jer u protivnom postoji nedostatak procesnopravne legitimacije za vođenje postupka. (Vidi odluku)
Županijski sud u Zadru, Gž-367/17-2, od 27. III. 2017.

Zabilježba postojanja ugovora o doživotnom uzdržavanju na nekretnini koja je predmet ovrhe, a koja zabilježba ima prednost ispred upisa zabilježbe ovrhe ovrhovoditelja, za posljedicu ima nemogućnost provedbe ovrhe na toj nekretnini. (Vidi odluku)
Županijski sud u Zagrebu, Gž Ovr-3236/15, od 20. II. 2017.

Za sporove glede regresnih zahtjeva solidarnih dužnika proizašlih iz ugovora o kreditu nadležan je sud na području kojega se nalazi sjedište kreditne ustanove koja je odobrila kredit solidarnim dužnicima. (Vidi odluku)
Sud Europske unije u predmetu C-249/16, Saale Kareda protiv Stefana Benköa, od 15. VI. 2017.

Pregled zadnjih sudskih odluka možete pogledati ovdje.

razmak

Novo u e-HPR

Povreda prava na obiteljski život u postupcima međunarodne otmice djece: o značenju načela žurnog postupanja
doc. dr. sc. Ivan Šimović i izv. prof. dr. sc. Irena Majstorović

Autori u članku raščlanjuju temeljne probleme s kojima se u praksi susreću sudovi prilikom odlučivanja u postupcima međunarodne otmice djece. Naime, spomenuti postupak je vrlo kompleksan i reguliran je nizom domaćih i međunarodnih propisa. Zbog neupitnih značajnih posljedica ishoda, važno je cijeli problem razmotriti i sa stajališta propisa koji uređuju ljudska prava. Kako bi dali odgovore na nedoumice, autori su izložili relevantne odredbe propisa, ali i važeću sudsku praksu hrvatskih sudova i Europskog suda za ljudska prava. Zato ovaj članak predstavlja vrijedan izvor informacija koje mogu biti od velike pomoći svim pravnicima koji se s ovim problemom susreću u praksi.

Sadržaj zadnjeg broja možete vidjeti ovdje.

razmak

Najave

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM
STVARNIM PRAVIMA I ZAKON O
ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 1997. - 2017.
hrvatsko stvarno pravo de lege lata i de lege ferenda

7. prosinca 2017. (četvrtak)
Sheraton Zagreb Hotel • Kneza Borne 2 • Zagreb

PROGRAM ::: PRIJAVA

razmak

e-savjetovanja – Uključite se!

Nacrt prijedloga Zakona o audiovizualnim djelatnostima (rok do 14. prosinca 2017.)

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o obavljanju studentskih poslova (rok do 9. prosinca 2017.)

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o tržištu kapitala (rok do 8. prosinca 2017.)

Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače (rok do 7. prosinca 2017.)

Savjetovanje za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (rok do 5. prosinca 2017.)

Pregled svih savjetovanja možete pogledati ovdje.

razmak

Izbor iz knjižare

Knjige:

 • Upravljanje nekretninama – Novi propisi i upravljanje u praksi – 2017.
 • Novela Ovršnog zakona – 2017.
 • Aktualnosti upravne prakse i upravnoga sudovanja – 2017.
 • Novine i aktualna pitanja iz radnih odnosa – 2017.
 • Novi Zakon o javnoj nabavi i
  novi Zakon o koncesijama
 • Ekonomska politika Hrvatske u 2017.
 • Aktualnosti upravne prakse i
  upravnoga sudovanja – 2016.
 • Primjena Zakona o radu iz 2014. i
  novih podzakonskih propisa

Knjižice urednički pročišćenih tekstova zakona:

 • USTAV REPUBLIKE HRVATSKE
 • Zakon o socijalnoj skrbi
 • Zakon o gradnji
 • Zakon o sudovima
 • Stečajni zakon
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu i
  Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
 • Opći porezni zakon
 • Zakon o vodama
 • Pomorski zakonik
 • Zakon o zaštiti potrošača
 • Prekršajni zakon

možete naručiti ovdje.

razmak

Ne zaboravite da su u 2017. godini aktivne nove mogućnosti pretplate na 1 mjesec, 3 mjeseca ili 6 mjeseci, za sve koji trebaju sigurnu pravnu podršku u nekom kraćem razdoblju. Osim toga, za naše pretplatnike dostupna je brza i jednostavna mogućnost usporedbe odredbi određenih članaka propisa sa svim izmjenama i dopunama relevantnog zakona. Ako trebate dodatnu pomoć, na raspolaganju su Vam urednici Pravnog portala.

Dostupni smo na Facebooku, Twitteru, Linkedinu i Youtubeu!

razmak

brzi linkovi

   

Primili ste ovaj Newsletter jer ste naš suradnik.
Ako ne želite primati sličan sadržaj, odjavite se ovdje.

Propisi - pretraživač Sudska praksa - pretraživač eHPR - pretraživač Zbornik - pretraživač