|Newsletter / Godina V. / listopad 2017. / Broj 10|
ib logo

Newsletter broj 10 za listopad 2017. možete pogledati ovdje.

NOVO na ingbiro.com

 • U kategoriji "Ostalo" u padajućem izborniku od sada je moguće pristupiti i alatima za izračun sudskih pristojbi, plaće te pojedinih drugih naknada i honorara. Nadamo se da će Vam novi sadržaji Portala biti od značajne pomoći u svakodnevnom radu.

Siguran i ugodan rad na Pravnom portalu ingbiro.com želi Vam Uredništvo.

social youtube linkedin twitter facebook

Novo u zakonodavstvu – Propisi

U listopadu je objavljena nekolicina novih propisa od kojih izdvajamo sljedeće:

Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (Nar. novine, 104/17)

Zakon o prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni u području upućivanja radnika (Nar. novine, 101/17)

Zakon o zaštiti životinja (Nar. novine, 102/17)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (Nar. novine, 104/17)

Pravilnik o voznom redu u željezničkom prometu (Nar. novine, 98/17)

Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju (Nar. novine, 101/17)

Odluka o osnivanju Odbora za Nagradu za promicanje prava djeteta (Nar. novine, 101/17)

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Nar. novine, 101/17)

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Nar. novine, 101/17)

Zakon o međunarodnom privatnom pravu (Nar. novine, 101/17)

Pravilnik o evidenciji privremeno i trajno oduzetih predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom (Nar. novine, 99/17)

Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (Nar. novine, 101/17)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (Nar. novine, 102/17)

Pregled svih propisa objavljenih u Narodnim novinama tekućeg mjeseca možete pogledati ovdje.

razmak

Izbor iz sudske prakse

Kad je bivši bračni drug koristio suvlasnički dio nekretnine drugog bračnog druga, neosnovano se obogatio za razmjereni iznos najamnine koji bi se ostvario iznajmljivanjem tog dijela nekretnine. (Vidi odluku)
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev x 215/16-2, od 23. XI. 2016.

Neprofitna udruga koja vodi internetski blog ne može se smatrati odgovornom za komentare trećih osoba u okolnostima kad je uklonila sporni komentar u vrlo kratkom roku i imajući u vidu činjenicu da nije riječ o govoru mržnje niti je komentar dosegnuo široku publiku. Uspostavljanje odgovornosti u tim okolnostima moglo bi imati negativne posljedice na komentiranje na internetskim portalima, a samim time i obeshrabrujući učinak na slobodu izražavanja na internetu, što bi bilo posebno štetno za nekomercijalne web-stranice. (Vidi odluku)
Europski sud za ljudska prava u predmetu Pihl protiv Švedske, pritužba broj 4742/14, od 9. III. 2017.

Naknada za rad u nadzornom odboru nije povremeno davanje koje dospijeva godišnje ili u kraćim vremenskim razmacima, budući da isplata naknade (nagrade) ovisi o tome hoće li njezin iznos za pojedinu godinu svojom odlukom utvrditi skupština društva te o stanju društva, pa stoga pravo na potraživanje naknade za rad u nadzornom odboru zastarijeva u općem zastarnom roku. (Vidi odluku)
Trgovački sud u Zagrebu, P-2573/09, od 1. VII. 2013., potvrđeno odlukom Visokoga trgovačkog suda Republike Hrvatske, Pž-7965/13, od 4. IV. 2017.

Pregled zadnjih sudskih odluka možete pogledati ovdje.

razmak

Novo u e-HPR

"Temeljne odrednice autorskog prava, njegovo ostvarivanje i zaštita" – Alen Bijelić, mag. iur. i Barbara Šušić, mag. iur.

Potaknuti čestim pitanjima koja se svakodnevno javljaju u praksi glede autorskog prava i autorskih djela, autori nastoje iznijeti temeljne odrednice važećih propisa o predmetnoj materiji. Najprije se definira pojam autorskog djela kao temeljnog pojma autorskog prava, a potom razlaže sam pojam autorskog prava te opterećenja autorskog prava pravom iskorištavanja. Posebna pozornost poklanja se zaštiti autorskog prava kroz individualno i kolektivno ostvarivanje zaštite. U poslovnoj praksi često se ne pridaje dovoljna pažnja autorskom pravu, što je uzrok mnogih problema, ali i parnica. Cilj članka je podsjetiti na važnost poznavanja ove materije kako bi se zaštitili interesi autora, ali i izbjegli eventualni sporovi.

Sadržaj zadnjeg broja možete vidjeti ovdje.

razmak

Najave

EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2018.

8.–10. studenoga 2017.
Grand Hotel Adriatic • Opatija

VIŠE ::: RANA PRIJAVA


UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA
– NOVI PROPISI I POSTUPANJE U PRAKSI

16. studenoga 2017. (četvrtak)
Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • Zagreb

PROGRAM ::: PRIJAVA

razmak

e-savjetovanja – Uključite se!

Savjetovanje o prijedlogu Strategije za uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj (rok do 30. studenoga 2017.)

Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (rok do 15. studenoga 2017.)

Prijedlog Pravilnika o tehničkom pregledu građevine (rok do 7. studenoga 2017.)

Pregled svih savjetovanja možete pogledati ovdje.

razmak

Izbor iz knjižare

Knjige:

 • Upravljanje nekretninama – Novi propisi i upravljanje u praksi – 2017.
 • Novela Ovršnog zakona – 2017.
 • Aktualnosti upravne prakse i upravnoga sudovanja – 2017.
 • Novine i aktualna pitanja iz radnih odnosa – 2017.
 • Novi Zakon o javnoj nabavi i
  novi Zakon o koncesijama
 • Ekonomska politika Hrvatske u 2017.
 • Aktualnosti upravne prakse i
  upravnoga sudovanja – 2016.
 • Primjena Zakona o radu iz 2014. i
  novih podzakonskih propisa

Knjižice urednički pročišćenih tekstova zakona:

 • USTAV REPUBLIKE HRVATSKE
 • Zakon o socijalnoj skrbi
 • Zakon o gradnji
 • Zakon o sudovima
 • Stečajni zakon
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu i
  Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
 • Opći porezni zakon
 • Zakon o vodama
 • Pomorski zakonik
 • Zakon o zaštiti potrošača
 • Prekršajni zakon

možete naručiti ovdje.

razmak

Ne zaboravite da su u 2017. godini aktivne nove mogućnosti pretplate na 1 mjesec, 3 mjeseca ili 6 mjeseci, za sve koji trebaju sigurnu pravnu podršku u nekom kraćem razdoblju. Osim toga, za naše pretplatnike dostupna je brza i jednostavna mogućnost usporedbe odredbi određenih članaka propisa sa svim izmjenama i dopunama relevantnog zakona. Ako trebate dodatnu pomoć, na raspolaganju su Vam urednici Pravnog portala.

Dostupni smo na Facebooku, Twitteru, Linkedinu i Youtubeu!

razmak

brzi linkovi

   

Primili ste ovaj Newsletter jer ste naš suradnik.
Ako ne želite primati sličan sadržaj, odjavite se ovdje.

Propisi - pretraživač Sudska praksa - pretraživač eHPR - pretraživač Zbornik - pretraživač