|Newsletter / Godina V. / kolovoz 2017. / Broj 8|
ib logo

Newsletter broj 8 za kolovoz 2017. možete pogledati ovdje.

NOVO na ingbiro.com

 • U kategoriji "Ostalo" u padajućem izborniku od sada je moguće pristupiti i alatima za izračun sudskih pristojbi, plaće te pojedinih drugih naknada i honorara. Nadamo se da će Vam novi sadržaji Portala biti od značajne pomoći u svakodnevnom radu.

Siguran i ugodan rad na Pravnom portalu ingbiro.com želi Vam Uredništvo.

social youtube linkedin twitter facebook

Novo u zakonodavstvu – Propisi

Sezona je godišnjih odmora pa je i manje objavljenih propisa u ovom mjesecu. Ipak, izdvajamo sljedeće:

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova za carinske službenike (Nar. novine, 78/17)

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku za uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave (Nar. novine, 78/17)

Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu (Nar. novine, 78/17)

Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (Nar. novine, 79/17)
Prestaje važiti Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (Nar. novine, 3/13).

Odluka o visini naknade za sklapanje braka izvan službenih prostorija izvan redovnog radnog vremena (Nar. novine, 77/17)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima (Nar. novine, 79/17)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Nar. novine, 82/17)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju zadužnice (Nar. novine, 82/17)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu (Nar. novine, 82/17)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju izjave o zapljeni po pristanku dužnika (Nar. novine, 82/17)

Pregled svih propisa objavljenih u Narodnim novinama tekućeg mjeseca možete pogledati ovdje.

razmak

Izbor iz sudske prakse

Kada radnik sudsku zaštitu potražuje sukladno Zakonu o radu, prije podnošenja tužbe nije dužan postupiti sukladno odredbi čl. 186.a Zakona o parničnom postupku. (Vidi odluku)
Županijski sud u Zagrebu, Gžr-1032/13-2, od 10. X. 2013.

Prema Konvenciji o ugovoru za međunarodni prijevoz robe cestom (CMR) prijevoznik je dužan pri preuzimanju robe kontrolirati uočljivo stanje robe i njezina pakiranja, te uočene nedostatke unijeti u tovarni list. Ako tovarni list ne sadrži specifične rezerve, smatrat će se da je roba i njezina ambalaža bila u dobrom stanju kad ju je prijevoznik preuzeo. (Vidi odluku)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Pž-4071/14-2, od 17. I. 2017.

Utvrđeno je da je došlo do povrede prava na suđenje u razumnom roku kada je predmet rasprave u konkretnom slučaju bio od iznimne važnosti za podnositeljicu jer je pretrpjela povredu koja je imala štetan učinak na njezin život, a postupak pred domaćim sudovima trajao je više od četrnaest godina te je bilo nekoliko razdoblja neobjašnjive pasivnosti domaćih vlasti, posebice glede činjenice da je prvo ročište održano tek godinu i devet mjeseci nakon pokretanja postupka. (Vidi odluku)
Europski sud za ljudska prava u predmetu Jurica protiv Hrvatske, pritužba br. 30376/13, od 2. V. 2017.

Pregled zadnjih sudskih odluka možete pogledati ovdje.

razmak

Novo u e-HPR

"Prijenos normativne ovlasti predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave odnosno područne (regionalne) samouprave na izvršno tijelo jedinice" – mr. sc. Tatjana Potkonjak

Autorica u članku izlaže učestalu praksu predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da, suprotno Ustavu Republike Hrvatske i Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, prenose ovlasti za donošenje pojedinih općih akata na izvršna tijela. Iako je Visoki upravni sud u okviru vlastitih ovlasti u sklopu kontrole zakonitosti akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave takve akte proglašavao nezakonitima jer ih nisu donosila za to ovlaštena tijela, autorica ipak upozorava na tu raširenu praksu. Također kritizira i pokušaje da se statutom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave  pokuša prenijeti takva ovlast na izvršna tijela jer za takve odredbe ne postoje uporišta ni u jednom zakonu, a ni u Ustavu. Unatoč javnim objavama takvih presuda, učinak promjene prakse je izostao, što može imati negativne učinke na pravne subjekte koji trpe štetne posljedice zbog takvih akata.

Sadržaj zadnjeg broja možete vidjeti ovdje.

razmak

Najave

Program usavršavanja iz područja javne nabave

NOVI PODZAKONSKI PROPISI ZA PROVEDBU
NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI I PRAKSA DKOM-a
PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNOJ NABAVI

14. rujna 2017. (četvrtak)
Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • Zagreb

PROGRAM ::: PRIJAVA


NOVELA OVRŠNOG ZAKONA – 2017.

15. rujna 2017. (petak)
Sheraton Zagreb Hotel • Kneza Borne 2 • Zagreb

PROGRAM ::: PRIJAVA

razmak

e-savjetovanja – Uključite se!

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (rok do 9. rujna 2017.)

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (rok do 9. rujna 2017.)

Nacrt prijedloga Zakona o šumama (rok do 5. rujna 2017.)

Pregled svih savjetovanja možete pogledati ovdje.

razmak

Izbor iz knjižare

Knjige:

 • Aktualnosti upravne prakse i upravnoga sudovanja – 2017.
 • Novine i aktualna pitanja iz radnih odnosa – 2017.
 • Novi Zakon o javnoj nabavi i
  novi Zakon o koncesijama
 • Ekonomska politika Hrvatske u 2017.
 • Aktualnosti upravne prakse i
  upravnoga sudovanja – 2016.
 • Primjena Zakona o radu iz 2014. i
  novih podzakonskih propisa

Knjižice urednički pročišćenih tekstova zakona:

 • USTAV REPUBLIKE HRVATSKE
 • Zakon o socijalnoj skrbi
 • Zakon o gradnji
 • Zakon o sudovima
 • Stečajni zakon
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu i
  Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
 • Opći porezni zakon
 • Zakon o vodama
 • Pomorski zakonik
 • Zakon o zaštiti potrošača
 • Prekršajni zakon

možete naručiti ovdje.

razmak

Ne zaboravite da su u 2017. godini aktivne nove mogućnosti pretplate na 1 mjesec, 3 mjeseca ili 6 mjeseci, za sve koji trebaju sigurnu pravnu podršku u nekom kraćem razdoblju. Osim toga, za naše pretplatnike dostupna je brza i jednostavna mogućnost usporedbe odredbi određenih članaka propisa sa svim izmjenama i dopunama relevantnog zakona. Ako trebate dodatnu pomoć, na raspolaganju su Vam urednici Pravnog portala.

Dostupni smo na Facebooku, Twitteru, Linkedinu i Youtubeu!

razmak

brzi linkovi

   

Primili ste ovaj Newsletter jer ste naš suradnik.
Ako ne želite primati sličan sadržaj, odjavite se ovdje.

Propisi - pretraživač Sudska praksa - pretraživač eHPR - pretraživač Zbornik - pretraživač