|Newsletter / Godina V. / srpanj 2017. / Broj 7|
ib logo

Newsletter broj 7 za srpanj 2017. možete pogledati ovdje.

NOVO na ingbiro.com

 • U kategoriji "Ostalo" u padajućem izborniku od sada je moguće pristupiti i alatima za izračun sudskih pristojbi, plaće te pojedinih drugih naknada i honorara. Nadamo se da će Vam novi sadržaji Portala biti od značajne pomoći u svakodnevnom radu.

Siguran i ugodan rad na Pravnom portalu ingbiro.com želi Vam Uredništvo.

social youtube linkedin twitter facebook

Novo u zakonodavstvu – Propisi

Zakonodavac je iskoristio srpanj kako bi prije ljetne stanke donio nekoliko novih zakonskih propisa:

Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja (Nar. novine, 69/17)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (Nar. novine, 69/17)

Zakon o koncesijama (Nar. novine, 69/17)

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti (Nar. novine, 69/17)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (Nar. novine, 65/17)   

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. novine, 65/17)

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnim potporama (Nar. novine, 69/17)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova (Nar. novine, 69/17)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima (Nar. novine, 69/17)

Od podzakonskih propisa izdvajamo sljedeće:

Pravilnik o postupku primanja i prenošenja obavijesti ranog upozoravanja, neposredne opasnosti te davanju uputa stanovništvu (Nar. novine, 67/17)

Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (Nar. novine, 65/17)

Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Nar. novine, 65/17)

Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (Nar. novine, 65/17)

Uredba o prestanku važenja Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Nar. novine, 69/17)

Uredba o prestanku važenja Uredbe o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (Nar. novine, 69/17)

Pravilnik o Registru prekršaja u morskom ribarstvu (Nar. novine, 65/17)

Pravilnik o sadržaju i obliku Potvrde za sklapanje braka (Nar. novine, 67/17)

Pregled svih propisa objavljenih u Narodnim novinama tekućeg mjeseca možete pogledati ovdje.

razmak

Izbor iz sudske prakse

Iako opseg sudskog razmatranja može, u svrhu poštovanja organizacijske autonomije udruga, u značajnoj mjeri biti ograničen, u situaciji kada je podnositelju, koji je osporio isključenje iz članstva Udruge zbog povrede Statuta, bilo u potpunosti uskraćeno pravo na pristup sudu, došlo je do povrede čl. 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. (Vidi odluku)
Europski sud za ljudska prava u predmetu Lovrić protiv Hrvatske, pritužba broj 38458/15, od 4. IV. 2016.

Kad je poslodavac unaprijed objavljenim oglasom ili na sličan način obavijestio radnike o mogućnosti otkaza ugovora o radu ako se ne pridržavaju uputa poslodavca na radu, smatra se da je radnik upozoren na obveze iz radnog odnosa, pa nije potrebno pisano upozorenje poslodavca. (Vidi odluku)
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 47/16-2, od 3. V. 2017.

Kada su radnici na neposrednim izborima za predstavnika radnika izabrali člana Nadzornog odbora, kojem je naknadno, odlukom Uprave društva prestao radni odnos, isto ne predstavlja ex lege razlog prestanka članstva u Nadzornom odboru, već predstavlja osnovu na temelju koje radnici mogu opozvati tog člana Nadzornog odbora. (Vidi odluku)
Trgovački sud u Zagrebu, Tt-16/18892-6, od 19. XII. 2016., potvrđeno odlukom Visokoga trgovačkog suda Republike Hrvatske, Pž-744/17, od 7. II. 2017.

Pregled zadnjih sudskih odluka možete pogledati ovdje.

razmak

Novo u e-HPR

"Razgraničenje ugovora o radu od drugih ugovora s činidbom rada" – dr. sc. Mladen Pavlović

U hrvatskom pravnom sustavu postoji nekoliko različitih ugovora s obvezom rada. Uzevši u obzir da svaki od njih proizvodi različite pravne učinke te osigurava različitu pravnu zaštitu za stranke, nužno je dobro poznavati propise i praksu kako bi se izbjegle nedoumice te osigurala adekvatna pravna zaštita. Osim toga, ne smiju se smetnuti s uma i sankcije kojima mogu biti sankcionirane stranke ugovora ako su, primjerice, sklopile ugovor o djelu iako je riječ o vrsti poslova za koje je trebalo sklopiti ugovor o radu.

Stoga autor u svom članku iznosi bitna pravna obilježja, ali i razlike između ugovora o radu, djelu, nalogu i službi, što može biti od značajne pomoći u izboru ugovora koji će se sklopiti.

Sadržaj zadnjeg broja možete vidjeti ovdje.

razmak

e-savjetovanja – Uključite se!

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (rok do 31. srpnja 2017.)

Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona, s Konačnim prijedlogom (rok do 4. kolovoza 2017.)

Prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o umirovljeničkom fondu, s konačnim prijedlogom Zakona (rok do 18. kolovoza 2017)

Pregled svih savjetovanja možete pogledati ovdje.

razmak

Izbor iz knjižare

Knjige:

 • Aktualnosti upravne prakse i upravnoga sudovanja – 2017.
 • Novine i aktualna pitanja iz radnih odnosa – 2017.
 • Novi Zakon o javnoj nabavi i
  novi Zakon o koncesijama
 • Ekonomska politika Hrvatske u 2017.
 • Aktualnosti upravne prakse i
  upravnoga sudovanja – 2016.
 • Primjena Zakona o radu iz 2014. i
  novih podzakonskih propisa

Knjižice urednički pročišćenih tekstova zakona:

 • USTAV REPUBLIKE HRVATSKE
 • Zakon o socijalnoj skrbi
 • Zakon o gradnji
 • Zakon o sudovima
 • Stečajni zakon
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu i
  Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
 • Opći porezni zakon
 • Zakon o vodama
 • Pomorski zakonik
 • Zakon o zaštiti potrošača
 • Prekršajni zakon

možete naručiti ovdje.

razmak

Ne zaboravite da su u 2017. godini aktivne nove mogućnosti pretplate na 1 mjesec, 3 mjeseca ili 6 mjeseci, za sve koji trebaju sigurnu pravnu podršku u nekom kraćem razdoblju. Osim toga, za naše pretplatnike dostupna je brza i jednostavna mogućnost usporedbe odredbi određenih članaka propisa sa svim izmjenama i dopunama relevantnog zakona. Ako trebate dodatnu pomoć, na raspolaganju su Vam urednici Pravnog portala.

Dostupni smo na Facebooku, Twitteru, Linkedinu i Youtubeu!

razmak

brzi linkovi

   

Primili ste ovaj Newsletter jer ste naš suradnik.
Ako ne želite primati sličan sadržaj, odjavite se ovdje.

Propisi - pretraživač Sudska praksa - pretraživač eHPR - pretraživač Zbornik - pretraživač