|Newsletter / Godina V. / lipanj 2017. / Broj 6|
ib logo

Newsletter broj 6 za lipanj 2017. možete pogledati na linku.

NOVO na ingbiro.com

 1. U 2017. godini aktivne su nove mogućnosti pretplate na 1 mjesec, 3 mjeseca ili 6 mjeseci, za sve koji trebaju sigurnu pravnu podršku u nekom kraćem razdoblju.
  Više informacija dostupno je na našim korporativnim stranicama.
 2. Druga novina za naše pretplatnike je brza i jednostavna mogućnost usporedbe odredbi određenih članaka propisa sa svim izmjenama i dopunama relevantnog zakona. Ako trebate dodatnu pomoć, na raspolaganju su Vam urednici Pravnog portala.

Siguran i ugodan rad na Pravnom portalu ingbiro.com želi Vam Uredništvo.

social youtube linkedin twitter facebook

Novo u zakonodavstvu – Propisi

U lipnju izdvajamo sljedeće propise:

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (Nar. novine, 59/17)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća (Nar. novine, 52/17)

Pravilnik o evidencijama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (Nar. novine, 52/17)
Prestaje važiti Pravilnik o evidencijama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (Nar. novine, 23/14).

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Nar. novine, 53/17)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Nar. novine, 53/17)

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (Nar. novine, 53/17)

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Nar. novine, 54/17)

Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za suzbijanje HIV/AIDS-a (Nar. novine, 60/17)

Odluka o proglašenju Hrvatskog dana osviještenosti o debljini (Nar. novine, 60/17)

Izmjene Sudskog poslovnika (Nar. novine, 57/17)

Poslovnik o izmjenama Poslovnika Vlade Republike Hrvatske (Nar. novine, 57/17)

Pregled svih propisa objavljenih u Narodnim novinama tekućeg mjeseca možete pogledati ovdje.

razmak

Izbor iz sudske prakse

Ovršni postupak koji je pokrenulo društvo u vlasništvu jedinice lokalne samouprave protiv fizičke osobe s prebivalištem u drugoj državi članici radi naplate nepodmirenog dugovanja za parkiranje na javnom parkiralištu načelno treba smatrati privatnopravnim odnosom. Javni bilježnici u Hrvatskoj, kada postupaju u okviru ovlasti koje su im povjerene nacionalnim pravom u ovršnim postupcima na temelju "vjerodostojne isprave", nisu obuhvaćeni pojmom "sud". (Vidi odluku)
Sud pravde Europske unije u predmetu C-551/15, Pula Parking d.o.o. protiv Svena Klausa Tederahna, od 9. III. 2017.

Sudska odluka ne može se utemeljiti na podacima o telefonskim kontaktima između određenih telefonskih brojeva, neovisno o tome što se ne ulazi u sadržaj tih kontakata (razgovora ili SMS poruka), ako je izliste brojeva pribavila policija od davatelja usluga na temelju Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, jer je to moguće jedino na temelju naloga suca istrage u smislu odredbe čl. 339.a Zakona o kaznenom postupku. (Vidi odluku)
Vrhovni sud Republike Hrvatske, I Kž-Us-150/15-5, od 19. I. 2017.

Kada je ugovor o zakupu sklopljen između obrtnika i osobe javnog prava radi obavljanja djelatnosti obrta, zakupodavcu za slučaj kašnjenja zakupoprimca s plaćanjem zakupnine pripadaju zatezne kamate koje pripadaju vjerovniku kada je ugovor sklopljen između trgovca i osobe javnog prava. (Vidi odluku)
Županijski sud u Zagrebu, Gž-1571/14-2, od 5. XI. 2015.

Pregled zadnjih sudskih odluke možete pogledati ovdje.

razmak

Novo u e-HPR

"Akutna kriza vlasti izraz je kronične krize hrvatskog konstitucionalizma" – prof. dr. sc. Branko Smerdel

Autor u članku nastoji izložiti različite uzroke, ali i simptome krize konstitucionalizma s kojima se suočava hrvatsko društvo, ali i ostatak Europske unije. Autor naglašava da je konstitucionalizam u Hrvatskoj u permanentnoj krizi koja se stalno pogoršava, a koja je odraz socijalne psihologije. Osim toga, navode se i neka konkretna pitanja koja su se nedavno pojavila, primjerice pitanje razumnog roka za predstavljanje novih ministara ili obveze Ustavnog suda da pruža pravna mišljenja u pojedinim situacijama. Štoviše, u medijima se povremeno ističu istupi pojedinaca koji redovito pozivaju na ukidanje Ustavnog suda smatrajući ga institucijom koja ne doprinosi hrvatskom društvu u cjelini. Uzevši u obzir današnje okolnosti ustavnog sudovanja u Hrvatskoj, autor je dao vrlo zanimljiv osvrt na društvene okolnosti u Hrvatskoj i odnos hrvatskog društva i politike prema Ustavnom sudu.

Sadržaj zadnjeg broja možete vidjeti ovdje.

razmak

e-savjetovanja – Uključite se!

Zakon o upravljanju državnom imovinom (rok do 15. srpnja 2017.)

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustava te poslovnih informacija (poslovnih tajni) (rok do 9. srpnja 2017.)

Nacrt prijedloga Zakona o lovstvu (rok do 23. srpnja 2017.)

Pregled svih savjetovanja možete pogledati ovdje.

razmak

Izbor iz knjižare

Knjige:

 • Aktualnosti upravne prakse i upravnoga sudovanja – 2017.
 • Novine i aktualna pitanja iz radnih odnosa – 2017.
 • Novi Zakon o javnoj nabavi i
  novi Zakon o koncesijama
 • Ekonomska politika Hrvatske u 2017.
 • Aktualnosti upravne prakse i
  upravnoga sudovanja – 2016.
 • Primjena Zakona o radu iz 2014. i
  novih podzakonskih propisa

Knjižice urednički pročišćenih tekstova zakona:

 • USTAV REPUBLIKE HRVATSKE
 • Zakon o socijalnoj skrbi
 • Zakon o gradnji
 • Zakon o sudovima
 • Stečajni zakon
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu i
  Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
 • Opći porezni zakon
 • Zakon o vodama
 • Pomorski zakonik
 • Zakon o zaštiti potrošača
 • Prekršajni zakon

možete naručiti ovdje.

razmak

Ne zaboravite da nas, osim na Facebooku i Twitteru, možete pratiti i na Linkedinu i Youtubeu!

razmak

brzi linkovi

   

Primili ste ovaj Newsletter jer ste naš suradnik.
Ako ne želite primati sličan sadržaj, odjavite se ovdje.

Propisi - pretraživač Sudska praksa - pretraživač eHPR - pretraživač Zbornik - pretraživač