|Newsletter / Godina V. / svibanj 2017. / Broj 5|
ib logo

Newsletter broj 5 za svibanj 2017. možete pogledati na linku.

NOVO na ingbiro.com

 1. U 2017. godini aktivne su nove mogućnosti pretplate na 1 mjesec, 3 mjeseca ili 6 mjeseci, za sve koji trebaju sigurnu pravnu podršku u nekom kraćem razdoblju.
  Više informacija dostupno je na našim korporativnim stranicama.
 2. Druga novina za naše pretplatnike je brza i jednostavna mogućnost usporedbe odredbi određenih članaka propisa sa svim izmjenama i dopunama relevantnog zakona. Ako trebate dodatnu pomoć, na raspolaganju su Vam urednici Pravnog portala.

Siguran i ugodan rad na Pravnom portalu ingbiro.com želi Vam Uredništvo.

social youtube linkedin twitter facebook

Novo u zakonodavstvu – Propisi

Svibanj je obilovao važnim propisima od kojih izdvajamo sljedeće:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (Nar. novine, 46/17)

Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (Nar. novine, 45/17)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (Nar. novine, 46/17)

Zakon o dopuni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (Nar. novine, 46/17)

Zakon o procjeni učinaka propisa (Nar. novine, 44/17)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru (Nar. novine, 44/17)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o industrijskom dizajnu (Nar. novine, 43/17)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o žigu (Nar. novine, 43/17)

Odluka o donošenju Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2017. do 2020. godine (Nar. novine, 47/17)

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa (Nar. novine, 43/17)

Odluka o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018. (Nar. novine, 48/17)

Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna (Nar. novine, 46/17)

Pregled svih propisa objavljenih u Narodnim novinama tekućeg mjeseca možete pogledati ovdje.

razmak

Izbor iz sudske prakse

Radnica se, nakon što joj je prestao ugovor o radu, može odreći dijela otpremnine na koji bi inače imala pravo budući da joj je danom prestanka ugovora o radu otpremnina dospjela. (Vidi odluku)
Ustavni sud Republike Hrvatske, U-III-2958/16, od 2. III. 2017.

Član društva može tražiti da sud isključi drugog člana iz društva samo ako za to postoji važan razlog kojim se onemogućuje ili znatno otežava postizanje cilja društva. Sud može donijeti odluku o isključenju člana društva samo pod odgodnim uvjetom ako mu društvo isplati naknadu tržišne vrijednosti poslovnog udjela. (Vidi odluku)
Trgovački sud u Zagrebu, P-999/11, od 21. V. 2012., potvrđeno odlukom Visokoga trgovačkog suda Republike Hrvatske, Pž-6069/13, od 13. XII. 2016.

Talijanske su vlasti svojim pasivnim ponašanjem u slučaju obiteljskog nasilja kojeg su bile svjesne, a koje je dovelo da pokušaja ubojstva podnositeljice i smrti njezina sina, povrijedile pravo na život, zabranu zlostavljanja te zabranu diskriminacije podnositeljice. (Vidi odluku)
Europski sud za ljudska prava u predmetu Talpis protiv Italije, pritužba broj 41237/14, od 2. III. 2017.

Pregled zadnjih sudskih odluke možete pogledati ovdje.

razmak

Novo u e-HPR

"Zaštita ljudskog prava na vodu u presudama Europskog suda za ljudska prava i nacionalnih sudova država članica Europske unije" – dr. sc. Desanka Sarvan

Je li pravo na vodu zajamčeno Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda? Može li isporučitelj vodnih usluga obustaviti isporuku zbog neplaćanja računa? U današnje vrijeme pitka voda postaje sve važniji resurs pa su mnogi sudovi zauzeli različita stajališta glede tumačenja može li se pristup pitkoj vodi smatrati ljudskim pravom. Autorica taj problem obrađuje najprije u svjetlu bogate prakse Europskog suda za ljudska prava, a potom i sudova članica Europske unije – Nizozemske, Portugala, Hrvatske, Slovenije, Italije, Njemačke, Irske, Francuske i Belgije. Iako se odgovor može smatrati očiglednim, u nekim su situacijama sudovi zauzeli stajališta koja se uvelike razlikuju.

Sadržaj zadnjeg broja možete vidjeti ovdje.

razmak

Najave

Program usavršavanja iz područja javne nabave

PRIMJENA KRITERIJA
EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE

2. lipnja 2017. (petak)
Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • Zagreb

PROGRAM ::: PRIJAVA

razmak

e-savjetovanja – Uključite se!

Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (rok do 9. lipnja 2017)

Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (rok do 9. lipnja 2017)

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (rok do 21. lipnja 2017.)

Pregled svih savjetovanja možete pogledati ovdje.

razmak

Izbor iz knjižare

Knjige:

 • Aktualnosti upravne prakse i upravnoga sudovanja – 2017.
 • Novine i aktualna pitanja iz radnih odnosa – 2017.
 • Novi Zakon o javnoj nabavi i
  novi Zakon o koncesijama
 • Ekonomska politika Hrvatske u 2017.
 • Aktualnosti upravne prakse i
  upravnoga sudovanja – 2016.
 • Primjena Zakona o radu iz 2014. i
  novih podzakonskih propisa

Knjižice urednički pročišćenih tekstova zakona:

 • USTAV REPUBLIKE HRVATSKE
 • Zakon o socijalnoj skrbi
 • Zakon o gradnji
 • Zakon o sudovima
 • Stečajni zakon
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu i
  Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
 • Opći porezni zakon
 • Zakon o vodama
 • Pomorski zakonik
 • Zakon o zaštiti potrošača
 • Prekršajni zakon

možete naručiti ovdje.

razmak

Ne zaboravite da nas, osim na Facebooku i Twitteru, možete pratiti i na Linkedinu i Youtubeu!

razmak

brzi linkovi

   

Primili ste ovaj Newsletter jer ste naš suradnik.
Ako ne želite primati sličan sadržaj, odjavite se ovdje.

Propisi - pretraživač Sudska praksa - pretraživač eHPR - pretraživač Zbornik - pretraživač