|Newsletter / Godina V. / travanj 2017. / Broj 4|
ib logo

Newsletter broj 4 za travanj 2017. možete pogledati na linku.

NOVO na ingbiro.com

 1. U 2017. godini aktivne su nove mogućnosti pretplate na 1 mjesec, 3 mjeseca ili 6 mjeseci, za sve koji trebaju sigurnu pravnu podršku u nekom kraćem razdoblju.
  Više informacija dostupno je na našim korporativnim stranicama.
 2. Druga novina za naše pretplatnike je brza i jednostavna mogućnost usporedbe odredbi određenih članaka propisa sa svim izmjenama i dopunama relevantnog zakona. Ako trebate dodatnu pomoć, na raspolaganju su Vam urednici Pravnog portala.

Siguran i ugodan rad na Pravnom portalu ingbiro.com želi Vam Uredništvo.

social youtube linkedin twitter facebook

Novo u zakonodavstvu – Propisi

U travnju je zakonodavac donio nekoliko izrazito važnih propisa od kojih kao najvažniji izdvajamo:

Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (Nar. novine, 32/17)

Osim spomenutog zakona, u travnju su objavljeni i sljedeći važni propisi:

Zakon o dopuni Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (Nar. novine 32/17)

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi (Nar. novine, 32/17)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (Nar. novine, 35/17)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o sigurnosti igračaka (Nar. novine, 35/17)

Uredba o odgovornosti za štete u okolišu (Nar. novine, 31/17)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine (Nar. novine, 31/17)

Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. novine, 30/17)

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske kojom se ukida Zakon o pravobranitelju za djecu (Nar. novine, broj 96/03)

Izmjene Sudskog poslovnika (Nar. novine, 34/17)

Uredba o izmjenama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (Nar. novine, 37/17)

Odluka o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike (Nar. novine, 38/17)

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (Nar. novine, 39/17)

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Nar. novine, 39/17)

Pregled svih propisa objavljenih u Narodnim novinama tekućeg mjeseca možete pogledati ovdje.

razmak

Izbor iz sudske prakse

Interes djece da pohađaju puni školski program i uspješno se integriraju u društvo ima prednost pred privatnim interesom podnositelja da dobiju izuzeće iz mješovitog tečaja plivanja za njihove kćeri iz vjerskih razloga. (Vidi odluku)
Europski sud za ljudska prava u predmetu Osmanoglu i Kocabas protiv Švicarske, pritužba broj 29086/12, od 10. I. 2017.

Kada su tijela državne uprave ili pravne osobe koje imaju javne ovlasti u propisanom postupku donijeli odluke koje su nakon toga u postupku preispitivanja povodom pravnih lijekova ukinute ili poništene, takvo postupanje nema značenje nezakonitog ili nepravilnog rada pa ne postoji odgovornost države za naknadu štete. (Vidi odluku)
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2604/14-4, od 7. XI. 2016.

Nakon objave ispravka informacije na temelju čl. 40. Zakona o medijima, zatraženog putem elektroničke pošte, Županijski sud nije imao pravo odbaciti tužbu podnositelja bez meritornog odlučivanja zato što "nije ispunjena propisana procesna pretpostavka prethodnog obraćanja nakladniku na propisani način". Takvo naknadno osporavanje podnositeljeva tužbenog zahtjeva od strane Županijskog suda zbog neispunjavanja procesnih pretpostavki može se smatrati formalističkim pristupom i povredom prava na pristup sudu. (Vidi odluku)
Ustavni sud Republike Hrvatske, U-III-2108/12, od 8. V. 2014.

Pregled zadnjih sudskih odluke možete pogledati ovdje.

razmak

Novo u e-HPR

"Prijevremeni raskid ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga – različitost sudske prakse" - Zinka Bulka, dipl. iur.

Razvojem tehnologije ugovori o pružanju telekomunikacijskih usluga postali su izrazito učestala vrsta ugovora u svakodnevnom životu. Na spomenute ugovore primjenjuju se  Opći uvjeti poslovanja svakog pojedinog pružatelja usluga, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o elektroničkim komunikacijama što uzrokuje kompleksna pitanja koja proizlaze iz primjene ugovora, ali i otežava pronalazak prikladnog rješenja. Autorica Zinka Bulka u svom stručnom članku analizira nedosljednu sudsku praksu hrvatskih sudova, posebice glede situacija kada do raskida ugovora dođe krivnjom korisnika usluga prije isteka roka na koji je ugovor zaključen.

Sadržaj zadnjeg broja možete vidjeti ovdje.

razmak

Najave

Savjetovanje

AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE
I UPRAVNOGA SUDOVANJA – 2017.

11. i 12. svibnja 2017. (četvrtak i petak)
Grand Hotel Adriatic • Opatija

PROGRAM ::: PRIJAVA


2. konferencija

AKTUALNA PITANJA I PROBLEMI U POVLAČENJU
SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- u okviru vodnokomunalnih djelatnosti
(javne vodoopskrbe i odvodnje) i
komunalnog gospodarstva
(održavanje čistoće i gospodarenje otpadom)

24. i 25. svibnja 2017. (srijeda i četvrtak)
The Westin Zagreb • dvorana Opera • 17. kat

PROGRAM U PRIPREMI


Program usavršavanja iz područja javne nabave

PRIMJENA KRITERIJA
EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE

2. lipnja 2017. (petak)
Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • Zagreb

PROGRAM ::: PRIJAVA

razmak

e-savjetovanja – Uključite se!

Nacrt prijedloga Zakona o poljoprivrednom zemljištu (rok do 14. svibnja 2017.)

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama (rok do 11. svibnja 2017.)

Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o osnivanju trgovačkih društava na daljinu (rok do 6. svibnja 2017.)

Pregled svih savjetovanja možete pogledati ovdje.

razmak

Izbor iz knjižare

Knjige:

 • Novine i aktualna pitanja iz radnih odnosa – 2017.
 • Novi Zakon o javnoj nabavi i
  novi Zakon o koncesijama
 • Ekonomska politika Hrvatske u 2017.
 • Aktualnosti upravne prakse i
  upravnoga sudovanja – 2016.
 • Primjena Zakona o radu iz 2014. i
  novih podzakonskih propisa

Knjižice urednički pročišćenih tekstova zakona:

 • USTAV REPUBLIKE HRVATSKE
 • Zakon o gradnji
 • Zakon o sudovima
 • Stečajni zakon
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu i
  Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
 • Opći porezni zakon
 • Zakon o vodama
 • Pomorski zakonik
 • Zakon o zaštiti potrošača
 • Prekršajni zakon

možete naručiti ovdje.

razmak

Ne zaboravite da nas, osim na Facebooku i Twitteru, možete pratiti i na Linkedinu i Youtubeu!

razmak

brzi linkovi

   

Primili ste ovaj Newsletter jer ste naš suradnik.
Ako ne želite primati sličan sadržaj, odjavite se ovdje.

Propisi - pretraživač Sudska praksa - pretraživač eHPR - pretraživač Zbornik - pretraživač