|Newsletter / Godina V. / ožujak 2017. / Broj 3|
ib logo

Newsletter broj 3 za ožujak 2017. možete pogledati na linku.

NOVO na ingbiro.com

 1. U 2017. godini aktivne su nove mogućnosti pretplate na 1 mjesec, 3 mjeseca ili 6 mjeseci, za sve koji trebaju sigurnu pravnu podršku u nekom kraćem razdoblju.
  Više informacija dostupno je na našim korporativnim stranicama.
 2. Druga novina za naše pretplatnike je brza i jednostavna mogućnost usporedbe odredbi određenih članaka propisa sa svim izmjenama i dopunama relevantnog zakona. Ako trebate dodatnu pomoć, na raspolaganju su Vam urednici Pravnog portala.

Siguran i ugodan rad na Pravnom portalu ingbiro.com želi Vam Uredništvo.

social youtube linkedin twitter facebook

Novo u zakonodavstvu – Propisi

U ožujku kao najvažniji propis objavljen u Narodnim novinama izdvajamo:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (Nar. novine, 20/17)

Osim toga, upućujemo Vas i na sljedeće važne propise:

Pravilnik Suda časti Hrvatske obrtničke komore (Nar. novine, 22/17)

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Nar. novine, 24/17)

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2016. (Nar. novine, 21/17)

Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (Nar. novine, 18/17)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama (Nar. novine, 23/17)

Uredba o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka (Nar. novine, 24/17)

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2017. (Nar. novine, 23/17)

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2017. (Nar. novine, 23/17)

Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (Nar. novine, 19/17)

Pregled svih propisa objavljenih u Narodnim novinama tekućeg mjeseca možete pogledati ovdje.

razmak

Izbor iz sudske prakse

Kod ovrhe na motornom vozilu ovrhovoditelj mora sam voditi računa o danu uručenja ovršeniku zaključka s nalogom za predaju motornog vozila te nakon bezuspješnog proteka roka (8 dana) za to, pod prijetnjom posljedice obustave ovrhe, pravodobno u daljnjem roku od 60 dana predložiti ovršnom sudu oduzimanje motornog vozila. (Vidi odluku)
Županijski sud u Bjelovaru, Gž-535/15-2, od 26. X. 2016.

Kada se tuženik protivio preinačenom tužbenom zahtjevu, a nije se protivio preinačenju tužbenog zahtjeva, dakle upustio se u raspravljanje o preinačenom tužbenom zahtjevu, u takvoj situaciji ima se smatrati da se nije protivio preinačenju tužbe. (Vidi odluku)
Županijski sud u Dubrovniku, Gž-1296/14, od 24. VIII. 2016.

Zakonodavstvu EU protivi se nacionalni propis koji određuje, s ciljem borbe protiv kriminala, opće i neselektivno zadržavanje svih podataka o prometu i lokaciji svih pretplatnika i registriranih korisnika u pogledu svih sredstava elektroničke komunikacije. (Vidi odluku)
Sud pravde Europske unije u predmetu C-203/15, Tele2 Sverige AB protiv Post- och telestyrelsen, od 21. XII. 2016.

razmak

Novo u e-HPR

"Povreda morala kao razlog ništetnosti ugovora" – doc. dr. sc. Loris Belanić i Ana-Marija Bartolić, mag. iur.

Pregledni znanstveni članak  "Povreda morala kao razlog ništetnosti ugovora" donosi teoretsku i povijesnu raščlambu nemoralnih ugovora u hrvatskom pravu. Autori navode mišljenja mnogobrojnih pravnih stručnjaka glede nemoralnosti ugovora, ali izlažu i niz povijesnih primjera nemoralnih ugovora (primjerice, ugovor o osiguranju života). Članak sadrži i zanimljivu sudsku praksu hrvatskih sudova koja razjašnjava mnoga pitanja koja se javljaju u praksi, ali ujedno ukazuje i na činjenicu da će se i u budućnosti javljati dvojbe i nedoumice glede ovog pravnog instituta.

razmak

e-savjetovanja – Uključite se!

Savjetovanje o prijedlogu Zakona o dopuni Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, s Konačnim prijedlogom zakona (rok do 4. travnja 2017.)

Nacrt prijedloga Zakona o komunalnom gospodarstvu (rok do 15. travnja 2017.)

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o sadržaju i obliku obrasca za prijavu djelatnosti uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom (rok do 18. travnja 2017.)

Pregled svih savjetovanja možete pogledati ovdje.

razmak

Izbor iz knjižare

Knjige:

 • Novine i aktualna pitanja iz radnih odnosa – 2017.
 • Novi Zakon o javnoj nabavi i
  novi Zakon o koncesijama
 • Ekonomska politika Hrvatske u 2017.
 • Aktualnosti upravne prakse i
  upravnoga sudovanja – 2016.
 • Primjena Zakona o radu iz 2014. i
  novih podzakonskih propisa

Knjižice urednički pročišćenih tekstova zakona:

 • USTAV REPUBLIKE HRVATSKE
 • Zakon o sudovima
 • Stečajni zakon
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu i
  Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
 • Opći porezni zakon
 • Zakon o vodama
 • Pomorski zakonik
 • Zakon o zaštiti potrošača
 • Prekršajni zakon

možete naručiti ovdje.

razmak

Najave

Program usavršavanja iz područja javne nabave

NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI
– novine u postupcima – okvirni sporazum
– dodjela i izmjene ugovora – pravna zaštita

10. travnja 2017. (ponedjeljak)
Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • Zagreb

PROGRAM ::: PRIJAVA

razmak

Radionica

PREKRŠAJNI POSTUPAK PRED TIJELIMA
DRŽAVNE UPRAVE U TEORIJI I PRAKSI

28. travnja 2017. (petak)
Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • Zagreb

PROGRAM ::: PRIJAVA

razmak

Savjetovanje

AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE
I UPRAVNOGA SUDOVANJA – 2017.

11. i 12. svibnja 2017. (četvrtak i petak)
Grand Hotel Adriatic • Opatija

PROGRAM ::: PRIJAVA

razmak

Ne zaboravite da nas, osim na Facebooku i Twitteru, možete pratiti i na Linkedinu i Youtubeu!

razmak

brzi linkovi

   

Primili ste ovaj Newsletter jer ste naš suradnik.
Ako ne želite primati sličan sadržaj, odjavite se ovdje.

Propisi - pretraživač Sudska praksa - pretraživač eHPR - pretraživač Zbornik - pretraživač