|Newsletter / Godina V. / veljača 2017. / Broj 2|
ib logo

Newsletter broj 2 za veljaču 2017. možete pogledati na linku.

NOVO na ingbiro.com

 1. U 2017. godini aktivne su nove mogućnosti pretplate na 1 mjesec, 3 mjeseca ili 6 mjeseci, za sve koji trebaju sigurnu pravnu podršku u nekom kraćem razdoblju.
  Više informacija dostupno je na našim korporativnim stranicama.
 2. Druga novina za naše pretplatnike je brza i jednostavna mogućnost usporedbe odredbi određenih članaka propisa sa svim izmjenama i dopunama relevantnog zakona. Ako trebate dodatnu pomoć, na raspolaganju su Vam urednici pravnog portala.

Siguran i ugodan rad na pravnom portalu ingbiro.com želi Vam Uredništvo.

social youtube linkedin twitter facebook

Novo u zakonodavstvu – Propisi

Za Vas u veljači izdvajamo sljedeće propise:

Lista arbitara u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori  (Nar. novine, 14/17)

Pravilnik o porezu na dohodak  (Nar. novine, 10/17)
Stupanjem Pravilnika na snagu prestaje važiti Pravilnik o porezu na dohodak (Nar. novine, 1/17).

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova (Nar. novine, 11/17)

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (Nar. novine, 14/17)

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva (Nar. novine, 14/17)

Uredba o tarifi upravnih pristojbi (Nar. novine, 8/17)

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Nar. novine, 7/17)

Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2017. godinu (Nar. novine, 10/17)

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2017. godini (Nar. novine, 11/17)

Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika (Nar. novine, 11/17)

Pregled svih propisa objavljenih u Narodnim novinama tekućeg mjeseca možete pogledati ovdje.

e-Savjetovanja – Uključite se!

Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona  (rok do 3. 3. 2017.)

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Zakona o izmjenama Zakona o inspekcijama u gospodarstvu (rok do 3. 3. 2017.)

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (rok do 21. 3. 2017.)

Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022. godine (rok do 15. 3. 2017.)

Pregled svih savjetovanja možete pogledati ovdje.

razmak

Izbor iz sudske prakse

Nije zakonit dokaz obrana osumnjičenika koju je dao pred državnim odvjetnikom bez nazočnosti branitelja za kazneno djelo kojim je u činjeničnom opisu osumnjičenik terećen za kvalificirani oblik djela, premda je državni odvjetnik kasnije to djelo pravno označio kao osnovni oblik kaznenog djela jer je za ocjenu težine djela i obveznosti obrane odlučna činjenična podloga o kojoj ovisi može li se radnja prvog ispitivanja provesti bez nazočnosti branitelja ili je obrana po zakonu obvezna. (Vidi odluku)
Vrhovni sud Republike Hrvatske, I Kž 346/16-6, od 1. IX. 2016.

Kada je pacijentu odobrena stacionarna rehabilitacija u specijalnoj bolnici gdje je dobiven termin liječenja, a on koristi zdravstvenu zaštitu u udaljenijoj ustanovi za koju nije dobio uputnicu od ovlaštenog doktora Zavoda, takav pacijent nema pravo na troškove prijevoza neovisno o tome je li mlađi od 18 godina. (Vidi odluku)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske, Usž-1240/16, od 13. VII. 2016.

Zabrana da primalje pomažu pri kućnim porodima u domeni je slobode procjene država članica i ne krši Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. (Vidi odluku)
Europski sud za ljudska prava u predmetu Dubska i Krejzova protiv Republike Češke, pritužbe 28859/11 i 28473/12, od 15. XI. 2016.

razmak

Novo u e-HPR

U članku "Institut okvirnog sporazuma prema novom Zakonu o javnoj nabavi" autor Ante Loboja iznosi sve novosti glede instituta okvirnog sporazuma prema ZJN 2016 koji definira okvirni sporazum kao sporazum između jednog ili više naručitelja i jednog ili više gospodarskih subjekata čija je svrha utvrđivanje uvjeta pod kojima se dodjeljuju ugovori tijekom određenog razdoblja, posebno u pogledu cijene i, prema potrebi, predviđenih količina. Budući da je institut okvirnog sporazuma podvrgnut nizu promjena, članak nudi širok prikaz izmjena koje se tiču roka mirovanja, razdoblja na koje može biti sklopljen okvirni sporazum, obveze sklapanja okvirnog sporazuma, ali i drugih pitanja koja se javljaju u praksi glede primjene novog ZJN 2016.

razmak

Izbor iz knjižare

Knjige:

 • Novi Zakon o javnoj nabavi i
  novi Zakon o koncesijama
 • Ekonomska politika Hrvatske u 2017.
 • Aktualnosti upravne prakse i
  upravnoga sudovanja – 2016.
 • Primjena Zakona o radu iz 2014. i
  novih podzakonskih propisa

Knjižice urednički pročišćenih tekstova zakona:

 • Zakon o sudovima
 • Stečajni zakon
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu i
  Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
 • Opći porezni zakon
 • Zakon o vodama
 • Pomorski zakonik
 • Zakon o zaštiti potrošača
 • Prekršajni zakon

možete naručiti ovdje.

razmak

Najava savjetovanja

NOVINE I AKTUALNA PITANJA
IZ RADNIH ODNOSA – 2017.

2. ožujka 2017. (četvrtak)
Sheraton Zagreb Hotel • Kneza Borne 2 • Zagreb

PROGRAM ::: PRIJAVA

razmak

Program usavršavanja iz područja javne nabave

NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI
– novine u postupcima – okvirni sporazum
– dodjela i izmjene ugovora – pravna zaštita

10. travnja 2017. (ponedjeljak)
Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • Zagreb

PROGRAM ::: PRIJAVA

razmak

Ne zaboravite da nas, osim na Facebooku i Twitteru, možete pratiti i na Linkedinu i Youtubeu!

razmak

brzi linkovi

   

Primili ste ovaj Newsletter jer ste naš suradnik.
Ako ne želite primati sličan sadržaj, odjavite se ovdje.

Propisi - pretraživač Sudska praksa - pretraživač eHPR - pretraživač Zbornik - pretraživač