|Newsletter / Godina V. / siječanj 2017. / Broj 1|
ib logo

Newsletter broj 1 za siječanj 2017. možete pogledati na linku.

Pratite naše objave na Twitteru i Facebooku kako biste svakodnevno bili u tijeku s najnovijim aktualnostima iz hrvatskog zakonodavstva i sudske prakse te svim dodatnim sadržajima koje smo pripremili za vas.

social ingbiro.com facebook ingbiro.com twitter

Novo u zakonodavstvu – Propisi

Vlada Republike Hrvatske je 5. siječnja 2017. donijela Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine koji je stupio na snagu istoga dana.

Nadalje, u Narodnim novinama su objavljeni i sljedeći važni propisi:

Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Nar. novine, 3/17
Pravilnik stupa na snagu 19. 1. 2017.

Pravilnik o trošarinama
Nar. novine, 1/17
Pravilnik stupa na snagu 3. 1. 2017.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit
Nar. novine, 1/17

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
Nar. novine, 1/17

Pravilnik o porezu na dohodak
Nar. novine, 1/17

Pravilnik o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika
Nar. novine, 2/17

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2017. godinu
Nar. novine, 2/17

Pregled svih propisa objavljenih u Narodnim novinama iz mjeseca siječnja možete pogledati ovdje.

e-Savjetovanja – Uključite se!

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o upravnim sporovima (rok do 9. 2. 2017.)

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, s Konačnim prijedlogom Zakona (rok do 27. 1. 2017.)

Pregled svih savjetovanja možete pogledati ovdje.

razmak

Izbor iz sudske prakse

Nacionalni propis prema kojem se za prodaju lijekova na recept u ljekarnama određuju ujednačene cijene mjera je s istovrsnim učinkom kao količinsko ograničenje uvoza, jer više pogađa prodaju lijekova na recept putem ljekarni sa sjedištem u drugim državama članicama nego prodaju tih lijekova u ljekarnama sa sjedištem u tuzemstvu. (Vidi odluku)

Za "prerastanje" ugovora o radu na određeno vrijeme u ugovor o radu na neodređeno vrijeme dovoljno je da se ostvari jedna od zakonom propisanih pretpostavki, ili da je ugovor o radu na određeno vrijeme sklopljen protivno odredbama Zakona o radu, ili da radnik ostane raditi kod poslodavca i nakon isteka vremena za koje je ugovor sklopljen pa nije potrebno da se obje pretpostavke ispune kumulativno. (Vidi odluku)

Ako broj članova uprave padne ispod broja koji je društvenim ugovorom određen kao najmanji broj članova uprave da bi ona mogla voditi poslove društva i zastupati ga, a nisu određeni njihovi zamjenici, članovi društva moraju svojom odlukom bez odgađanja imenovati članove koji nedostaju, a ako to ne naprave, postoje uvjeti da sud na prijedlog zainteresirane osobe ili po službenoj dužnosti postavi privremenog upravitelja. (Vidi odluku)

razmak

Novo u e-HPR

Donosimo Vam zanimljiv članak Jasne Gažić Ferenčine "Stranke, zastupnici i punomoćnici u parničnom postupku". Autorica u članku daje opsežan prikaz odredaba hrvatskoga procesnog prava koje uređuju pitanja stranaka, stranačke i parnične sposobnosti, punomoćnika, punomoći, zastupnika za primanje pismena i ostalih povezanih pravnih instituta. Ističemo da članak sadrži i sudsku praksu hrvatskih sudova kao i prikaz najčešćih dvojbenih primjera iz svakodnevne prakse. Autorica napominje da postupak ne može početi prije nego što se utvrdi status svih osoba u postupku, njihova ovlaštenja i ograničenja te da svaka povreda ovih odredaba ujedno predstavlja i bitnu povredu odredaba parničnog postupka, zbog  čega može doći i do odbacivanja tužbe čak i u žalbenom postupku. Samim time je temeljito poznavanje ovih instituta preduvjet za sudjelovanje u parničnom postupku.

Sadržaj zadnjeg broja Hrvatske pravne revije možete pogledati ovdje.

razmak

Izbor iz knjižare

Knjige:

– EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2017.
– AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE I UPRAVNOGA SUDOVANJA – 2016.
– PRIMJENA ZAKONA O RADU IZ 2014. I NOVIH PODZAKONSKIH PROPISA

Knjižice urednički pročišćenih tekstova zakona:

– Zakon o sudovima
– Stečajni zakon
– Zakon o komunalnom gospodarstvu i Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
– Opći porezni zakon
– Zakon o vodama
– Pomorski zakonik
– Zakon o zaštiti potrošača
– Prekršajni zakon

možete naručiti ovdje.

razmak

Najava savjetovanja

Program usavršavanja iz područja javne nabave

PRIMJENA KRITERIJA EKONOMSKI
NAJPOVOLJNIJE PONUDE U PRAKSI
PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNOJ NABAVI

10. veljače (petak) 2017.
Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • Zagreb

PROGRAM ::: PRIJAVA

razmak

brzi linkovi

   

Primili ste ovaj Newsletter jer ste naš suradnik.
Ako ne želite primati sličan sadržaj, odjavite se ovdje.

ING Registar propisa - pretraživač ING Pregled sudske prakse - pretraživač Hrvatska pravna revija - pretraživač Zbornik - pretraživač