|Newsletter / Godina IV. / prosinac 2016. / Broj 12|
ib logo

Newsletter broj 12 za prosinac 2016. možete pogledati na linku.

čestitka

Pratite naše objave na Twitteru i Facebooku kako biste svakodnevno bili u tijeku s najnovijim aktualnostima iz hrvatskog zakonodavstva i sudske prakse te svim dodatnim sadržajima koje smo pripremili za vas.

social ingbiro.com facebook ingbiro.com twitter

Novo u zakonodavstvu – Propisi

Vlada Republike Hrvatske je 8. prosinca donijela Uredbu o visini minimalne plaće (NN 115/16) prema kojoj se visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine utvrđuje u bruto iznosu od 3.276,00 kuna.

Osim toga, izdvajamo  niz novih i važnih propisa:

Opći porezni zakon
Nar. novine 115/16
Opći porezni zakon stupa na snagu 1. I. 2017.

Zakon o porezu na promet nekretnina
Nar. novine 115/16

Zakon o porezu na dohodak
Nar. novine 115/16

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost
Nar. novine 115/16

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila
Nar. novine 115/16

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
Nar. novine 115/16

Pregled svih propisa objavljenih u Narodnim novinama iz mjeseca prosinca  možete pogledati  ovdje.

e-Savjetovanja – Uključite se!

Nacrt Prijedloga Zakona o subvencioniranju stambenih kredita  (rok do 12.1.2017.)

Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja (rok do 30.12.2016.)

Pregled svih savjetovanja možete pogledati ovdje.

razmak

Izbor iz sudske prakse

Nakon pravomoćnosti međupresude kojom je odlučeno o osnovanosti osnove tužbenog zahtjeva i kojom je utvrđeno postojanje odgovornosti tuženice za naknadu štete, raspravljati se može samo o pitanju visine tužbenog zahtjeva, a ne i o prigovoru zastare. (Vidi odluku)

Kada su okrivljenici u Europsko izvješće o prometnoj nezgodi unijeli neistinite podatke, nisu ostvarili bitna obilježja kaznenog djela krivotvorenja isprave jer nije riječ o lažnoj ispravi jer je isprava izdana od osobe koja je u njoj označena kao izdavatelj, samo je sadržaj izjave neistinit. (Vidi odluku)

Zastarni rok za isplatu neisplaćenih plaća zbog nezakonite odluke o otkazu ugovora o radu počinje teći od pravomoćnosti presude kojom je utvrđena nezakonitost odluke o otkazu ugovora o radu. (Vidi odluku)

razmak

Novo u e-HPR

U ovom broju donosimo intervju s Martinom Bajčić, višom predavačicom na Katedri za strane jezike Pravnoga fakulteta u Rijeci i Katjom Dobrić Basaneže, predavačicom na Katedri za strane jezike Pravnoga fakulteta u Rijeci koje su rasvijetlile pitanje statusa pravnih prevoditelja i sudskih tumača u Europskoj uniji, implementacije Direktive 2010/64/EU, tendencija u ovoj struci i izazova s kojima se pravni prevoditelji i sudski tumači susreću na temelju vlastitih iskustava, ali i onih svojih europskih kolega.

intervju

Također Vas upućujemo na zanimljiv članak autorice Ivane Đuras "Nesavjestan rad suca u kontekstu odricanja od prava na žalbu" u kojem autorica daje prikaz jednog od predmeta iz bogate prakse Ustavnog suda. U konkretnom je predmetu podnositeljica ustavne tužbe oporučnim raspolaganjem svojega supruga naslijedila  pravo doživotnog uživanja u kući koju je naslijedila njihova zajednička kći, no to pravo nije bilo upisano u zemljišnim knjigama u korist podnositeljice. Sudac koji je proveo ostavinski postupak propustio je u rješenju o nasljeđivanju unijeti pravo doživotnog uživanja za korist podnositeljice iako su se za to stekli svi uvjeti. Nakon javnog proglašenja oporuke i izjave kojom je podnositeljica priznala oporuku pokojnog supruga istinitom i pravno valjanom, ona se na zapisnik odrekla prava na žalbu. Podnositeljica je protekom vremena izgubila mogućnost ulaganja žalbe na prvostupanjsko rješenje, a samim time i mogućnost uknjižbe vlastitog prava u zemljišnim knjigama. Stoga je podnijela tužbu protiv Republike Hrvatske radi naknade štete zbog propusta suca. Vrhovni sud je iznio stajalište prema kojem tužiteljica nema pravo na naknadu štete. Ustavni sud je povodom ustavne tužbe donio zanimljivu odluku pozivajući se često i na praksu Europskog suda za ljudska prava.

Sadržaj zadnjeg broja Hrvatske pravne revije možete pogledati ovdje.

razmak

Izbor iz knjižare

Knjige:

– EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2017.
– AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE I UPRAVNOGA SUDOVANJA – 2016.
– PRIMJENA ZAKONA O RADU IZ 2014. I NOVIH PODZAKONSKIH PROPISA

Knjižice urednički pročišćenih tekstova zakona:

– Zakon o sudovima
– Stečajni zakon
– Zakon o komunalnom gospodarstvu i Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
– Opći porezni zakon
– Zakon o vodama
– Pomorski zakonik
– Zakon o zaštiti potrošača
– Prekršajni zakon

možete naručiti ovdje.

razmak

brzi linkovi

   

Primili ste ovaj Newsletter jer ste naš suradnik.
Ako ne želite primati sličan sadržaj, odjavite se ovdje.

ING Registar propisa - pretraživač ING Pregled sudske prakse - pretraživač Hrvatska pravna revija - pretraživač Zbornik - pretraživač