|Newsletter / Godina IV. / listopad 2016. / Broj 10|
ib logo

Newsletter broj 10 za listopad 2016. možete pogledati na linku.

Pratite naše objave na Twitteru i Facebooku kako biste svakodnevno bili u tijeku s najnovijim aktualnostima iz hrvatskog zakonodavstva i sudske prakse te svim dodatnim sadržajima koje smo pripremili za vas.

social ingbiro.com facebook ingbiro.com twitter

Novo u zakonodavstvu – ING Registar

Ovaj mjesec za vas izdvajamo nekoliko novih propisa:

Odluku o razvrstavanju javnih cesta (Nar. novine, 96/16)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Nar. novine, 95/16)
Ovaj Pravilnik primjenjuje se na godišnje financijske izvještaje za izvještajna razdoblja koja počinju 1. 1. 2016. godine ili kasnije. (Čl. 6.)

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju (Nar. novine, 90/16)

Odluku i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2753/2012 i dr. od 27. rujna 2016. kojom se ukida čl. 79. Zakona o upravnim sporovima - Nar. novine, br. 20/10, 143/12 i 152/14 (Nar. novine, 94/16)
Ukinuti članak 79. (kojim je propisano da u upravnim sporovima svaka stranka podmiruje svoje troškove) prestaje važiti 31. ožujka 2017.

Objavljen je i paket propisa donesenih na temelju Zakona o Pravosudnoj akademiji - vidi povezane propise.

Pregled svih novina iz mjeseca listopada možete pogledati ovdje, a dnevni red radnog dijela novog saziva Hrvatskog sabora možete pogledati ovdje.

e-Savjetovanja – Uključite se!

Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2017. godinu (do 10.11.2016.)

Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama o računovodstvu (do 9.11.2016.)

Javno savjetovanje o prethodnoj procjeni za Zakon o potvrđivanju Pariškog sporazuma i o Tezama uz prethodnu procjenu za Zakon o potvrđivanju Pariškog sporazuma (rok 7.11.2016.)

Pregled svih savjetovanja možete pogledati ovdje.

razmak

Izbor iz ING Pregleda sudske prakse

Troškove premještanja nepropisno parkiranog vozila službi za premještanje vozila dužni su solidarno nadoknaditi vlasnik i korisnik vozila neovisno o tome tko je od njih nepropisno parkirao vozilo. Vidi odluku.

Predmnjeva postojanja stečajnog razloga nelikvidnosti je ako poslodavac više od 30 dana kasni s isplatom plaće u visini ugovorene plaće s pripadajućim porezima i doprinosima.
Potvrdom poslodavca iz koje je vidljivo da poslodavac duguje radniku dvije ugovorene mjesečne plaće s pripadajućim porezima i doprinosima, radnik je učinio vjerojatnim postojanje stečajnog razloga nelikvidnosti poslodavca. Vidi odluku.

Vlasnik nekretnine (zgrada sa zemljištem) ovlašten je ugovorom o zakupu u korist druge osobe (zakupca) ugovoriti zakup njezina jednog dijela – krovišta zgrade, i takav ugovor ako udovoljava i svim drugim zakonom propisanim zahtjevima za knjižni upis uknjižbe, predstavlja valjanu zemljišnoknjižnu ispravu na temelju koje će zemljišnoknjižni sud dopustiti upis prava zakupa u teretovnici zemljišne knjige. Vidi odluku

razmak

Novo u Hrvatskoj pravnoj reviji

U novom broju Vas pozivamo da pročitate nastavak slučaja “Franak” pred međunarodnim tijelima i prijedlog ispitivanja valjanosti valutne klauzule po drugoj pravnoj osnovi autora Ivana Branimir Pavičića i Ivana Pižete.

Autori Dionis Jurić i Jelena Jakšić u svojem radu analiziraju primarne i sekundarne izvore prava Europske unije te sudsku praksu Suda Europske unije, koji uređuju slobodu pružanja usluga. Sloboda pružanja usluga omogućava pravnim subjektima koji imaju državljanstvo ili državnu pripadnost država članica Europske unije prekogranično i privremeno obavljati svoje djelatnosti, bez uspostave poslovnog nastana. Relevantne direktive su u hrvatsko pravo implementirane Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija te Zakonom o uslugama. Hrvatska nadležna tijela u svakom konkretnom slučaju ocjenjuju radi li se o ostvarivanju slobode poslovnog nastana ili slobode pružanja usluga, primjenjujući pravnu stečevinu Europske unije.

Sadržaj zadnjeg broja Hrvatske pravne revije možete pogledati ovdje.

razmak

Izbor iz knjižare

Knjige:

– AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE I UPRAVNOGA SUDOVANJA – 2016.
– PRIMJENA ZAKONA O RADU IZ 2014. I NOVIH PODZAKONSKIH PROPISA

Knjižice urednički pročišćenih tekstova zakona:

– Stečajni zakon
– Zakon o komunalnom gospodarstvu i Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
– Opći porezni zakon
– Zakon o vodama
– Pomorski zakonik
– Zakon o zaštiti potrošača
– Prekršajni zakon

možete naručiti ovdje.

razmak

Najava savjetovanja

24. tradicionalno znanstveno-stručno savjetovanje

Ekonomska politika Hrvatske u 2017.

9. do 11. studenoga 2016.
Grand Hotelu Adriatic • Opatija

PROGRAM ::: PRIJAVA

razmak

brzi linkovi

   

Primili ste ovaj Newsletter jer ste naš suradnik.
Ako ne želite primati sličan sadržaj, odjavite se ovdje.

ING Registar propisa - pretraživač ING Pregled sudske prakse - pretraživač Hrvatska pravna revija - pretraživač Zbornik - pretraživač