|Newsletter / Godina IV. / Kolovoz 2016. / Broj 8|
ib logo

Newsletter broj 8 za kolovoz 2016. možete pogledati na linku.

 

Novo u zakonodavstvu – ING Registar

Uoči izbora izdvajamo dva zanimljivija izborna propisa da se podsjetimo koliko izbori koštaju i u kakvom bi se duhu trebali odvijati.

Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor zastupnika u Hrvatski sabor (Nar. novine, 72/16)
"Političke stranke, nezavisne liste i kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina iz točke II. ove Odluke imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 135.000,00 kuna, po osvojenom zastupničkom mjestu. Političke stranke i nezavisne liste koje su na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor dobile više od 5% važećih glasova birača izborne jedinice, a nisu osvojile zastupničko mjesto u Hrvatskome saboru, imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 22.500,00 kuna."

Izborni etički kodeks (Nar. novine, 75/16)
"Temeljne su vrijednosti u smislu ovoga Kodeksa poštenje, istinitost, pravednost, poštovanje, odgovornost, snošljivost i kultura dijaloga."

..........

Donesena je Odluka o objavljivanju Jedinstvenog okvirnog kontnog plana (Nar. novine, 75/16) koja stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.
"Poduzetnici su dužni prilikom evidentiranja poslovnih događaja u svoje poslovne knjige koristiti propisani Jedinstveni okvirni kontni plan, osim poduzetnika čije poslovanje je uređeno posebnim propisima, a kojima kontni plan propisuju nadzorna tijela ovlaštena za nadzor poslovanja tih poduzetnika."

e-Savjetovanja – Uključite se!

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o reviziji (otvoreno do 15.9.2016.)

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (otvoreno do 15.9.2016.)

Pregled svih savjetovanja možete pogledati ovdje.

razmak

Izbor iz ING Pregleda sudske prakse

Okolnost da je radnik obavljajući poslove skrbi u Domu za starije i nemoćne osobe, povrijedio obvezu nadzora zbog čega je dementna štićenica odlutala iz doma, o kojem događaju je radnik propustio odmah izvijestiti poslodavca, osobito je teška povreda obveze iz radnog odnosa i opravdan razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu. Vidi odluku.

Uzevši u obzir važnu ulogu koju političke stranke igraju u demokratskom društvu, svaka pravna odredba koja može imati učinak miješanja u slobodu udruživanja, kao što je inspekcija njihovih troškova, mora biti potkrijepljena pruženim razumnim indikacijama kako se te odredbe trebaju tumačiti i primijeniti. Vidi odluku.

Obveza označavanja reflektirajućim prslukom odnosno reflektirajućom biciklističkom odjećom propisana je isključivo za vozača bicikla koji se kreće kolnikom na javnoj cesti. Vidi odluku.

razmak

Novo u Hrvatskoj pravnoj reviji

Autor Robert Peček u svojem članku ukazuje na probleme do kojih dolazi u praksi pri primjeni prava na zaštitu poštovanja doma, obveze koje imaju sudovi prilikom isticanja prigovora u vezi s člankom 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u vezi s pravom na poštovanje doma te na eventualno potrebne izmjene zakonodavstva radi usklađivanja sa zahtjevima koji proizlaze iz mnogobrojne ustavnosudske prakse.

U članku Mladena Pavlovića razmatra se pojam, funkcije i osobitosti imovine u hrvatskom građanskom pravu. Posebno je naglašen odnos imovine i vlasništva. U bitnom je ukazano na tretman imovine u francuskom pravu i germanskim pravnim poredcima. Dan je kratak osvrt na tretman imovine u našoj pravnoj teoriji, nekim značajnim propisima i sudskoj praksi. Upozoreno je na pojam imovine u vezi s pravnim institutom stjecanja bez osnove.

Pregled sadržaja ljetnog dvobroja možete pogledati ovdje.

razmak

Izbor iz knjižare

Knjižice urednički pročišćenih tekstova propisa:

– Zakon o komunalnom gospodarstvu i Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
– Opći porezni zakon
– Zakon o vodama
– Pomorski zakonik
– Zakon o zaštiti potrošača
– Prekršajni zakon

možete naručiti ovdje.

razmak

Najava savjetovanja

Inženjerski biro d.d. u suradnji s
PRAVNIM FAKULTETOM SVEUČILIŠTA U RIJECI I
VISOKIM UPRAVNIM SUDOM REPUBLIKE HRVATSKE
organizira savjetovanje

AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE I UPRAVNOGA SUDOVANJA

6. i 7. listopada 2016. godine
Grand Hotel Adriatic • Opatija

::: DODATNE INFORMACIJE :::

razmak

NOVINE U JAVNOJ NABAVI I PRIJEDLOG
NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

13. listopada (četvrtak) 2016.
Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • Zagreb

PROGRAM ::: PRIJAVA

razmak

brzi linkovi

   

Primili ste ovaj Newsletter jer ste naš suradnik.
Ako ne želite primati sličan sadržaj, odjavite se ovdje.

ING Registar propisa - pretraživač ING Pregled sudske prakse - pretraživač Hrvatska pravna revija - pretraživač Zbornik - pretraživač