|Newsletter / Godina IV. / Srpanj 2016. / Broj 7|
ib logo

Newsletter broj 7 za srpanj 2016. možete pogledati na linku.

 

Novo u zakonodavstvu – ING Registar

Uoči godišnjih odmora izdvajamo nekoliko propisa iz skromnog opusa novih, objavljenih u srpnju.

Svima preporučamo ponoviti i upamtiti kako glase znakovi za uzbunjivanje prema novoj Uredbi o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje (Nar. novine, 61/16).

Iz Odluke o poticanju izvansudskog rješavanja građanskih i trgovačkih sporova u kojima je stranka Republika Hrvatska, odnosno pravna osoba kojoj je jedini osnivač ili član, odnosno imatelj udjela u pretežitom dijelu Republika Hrvatska (Nar. novine, 62/16) izdvajamo odredbu koja je poučna i primjenjiva za sve osobe koje se nađu u spornim situacijama: "S ciljem ranog rješavanja sporova subjekti ne smiju odgađati rješavanje nastalih sporova jer odgode uzrokuju zaoštravanje odnosa do razine koja ne omogućava njihovo izvansudsko rješavanje, već su dužni upravljati sporom pravovremeno, aktivno, na pozitivan način i uz podršku odgovornih osoba."

Vlada je donijela i Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2016. godinu (Nar. novine, 61/16) kojim se nastavlja sustavni pristup provođenju financijske pismenosti građana u RH uspostavljen Nacionalnim strateškim okvirom financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2015. do 2020. godine (Nar. novine, 11/15) iz kojeg izdvajamo definiciju: "Financijsko opismenjavanje je proces u kojem financijski potrošači/ulagači poboljšavaju svoje razumijevanje financijskih proizvoda i koncepata te putem informacija, uputa i/ili objektivnih savjeta razvijaju potrebne vještine i sigurnost kako bi postali svjesniji financijskih rizika i prilika, kako bi donosili utemeljene odluke, kako bi znali gdje se obratiti za pomoć te kako bi poduzimali druge učinkovite mjere za poboljšanje svoje financijske dobrobiti."

Godišnje odmore prate i značajni troškovi pa malo "osvješćivanja" nije naodmet...

Sve novine iz srpnja možete vidjeti ovdje.

e-Savjetovanja - Uključite se!

Savjetovanje o Uredbi o provedbi postupka procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo (Test malog i srednjeg poduzetništva - MSP test) (otvoreno do 2.8.2016.)

Pregled svih savjetovanja možete pogledati ovdje.

razmak

Izbor iz ING Pregleda sudske prakse

Suprotan je zakonodavstvu EU nacionalni propis prema kojem nacionalni sud ne može po službenoj dužnosti ispitati eventualnu nepoštenost ugovornih odredaba na kojima se temelje tražbine te može ispitati samo tražbine koje nisu osigurane založnim pravom i samo u odnosu na određeni broj prigovora. Vidi odluku.

Okolnost da je radnik na svom računalu otvorio aplikaciju za igrice i da je za vrijeme radnog vremena igrao igrice u trajanju nekoliko sati na dan te da u vrijeme aktiviranja računalnih igrica nije izvršavao poslove svog radnog mjesta, osobito je teška povreda obveza iz radnog odnosa i opravdan razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu. Vidi odluku.

Vrhovni sud Republike Hrvatske nije ovlašten prije donošenja odluke o dopuštenosti revizije postaviti prethodno pitanje Sudu Europske unije u vezi s tumačenjem odredbe čl. 91.a Zakona o parničnom postupku jer se nadležnost Suda Europske unije ne proteže na tumačenje i ocjenu zakonitosti nacionalnih propisa zemalja članica Europske unije. Vidi odluku.

razmak

Novo u Hrvatskoj pravnoj reviji

Iz bogatog sadržaja ljetnog dvobroja Hrvatske pravne revije izdvajamo dvije teme iz radnog prava.

Prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur u svom članku piše o privremenom upućivanju na rad građevinskih radnika u inozemstvo. Naime, poslodavci koji realiziraju registriranu djelatnost graditeljstva nastupaju i na inozemnim tržištima (EU i trećih zemalja). Zastupljene su sve djelatnosti graditeljstva, a prije svega građevinske operative. To je razlog upućivanja na privremeni rad u inozemstvo određenog broja radnika u radnom odnosu s poslodavcem koji će raditi u inozemstvu. Prava, obveze i odgovornosti tih radnika uređeni su univerzalnim, regionalnim i nacionalnim propisima. Dio tog sustava je i Kolektivni ugovor za graditeljstvo s “Dodatkom o upućivanju radnika na rad u inozemstvo” (Narodne novine, br. 115/15 i 134/15) kojeg autor detaljno u članku analizira.

Sudska zaštita prava iz radnog odnosa vječna je tema u oblasti radnog prava o kojoj u svojem članku piše i Iris Gović Penić.

Pregled sadržaja broja 7-8 možete pogledati ovdje.

razmak

Izbor iz knjižare

Knjižice urednički pročišćenih tekstova propisa:

– Zakon o vodama
– Pomorski zakonik
– Zakon o zaštiti potrošača
– Prekršajni zakon

možete naručiti ovdje.

razmak

Najava savjetovanja

Inženjerski biro d.d. u suradnji s
PRAVNIM FAKULTETOM SVEUČILIŠTA U RIJECI I
VISOKIM UPRAVNIM SUDOM REPUBLIKE HRVATSKE
organizira savjetovanje

AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE I UPRAVNOGA SUDOVANJA
U SVJETLU PRAVA EU I PRAKSE SUDA EU

6. i 7. listopada 2016. godine
Grand Hotel Adriatic • Opatija

::: DODATNE INFORMACIJE :::

razmak

NOVINE U JAVNOJ NABAVI I PRIJEDLOG
NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

13. listopada (četvrtak) 2016.
Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • Zagreb

PROGRAM ::: PRIJAVA

razmak

brzi linkovi

   

Primili ste ovaj Newsletter jer ste naš suradnik.
Ako ne želite primati sličan sadržaj, odjavite se ovdje.

ING Registar propisa - pretraživač ING Pregled sudske prakse - pretraživač Hrvatska pravna revija - pretraživač Zbornik - pretraživač