|Newsletter / Godina IV. / Lipanj 2016. / Broj 6|
ib logo

Newsletter broj 6 za lipanj 2016. možete pogledati na linku.

 

Novo u zakonodavstvu – ING Registar

U ovim vrućim danima osvježeni su i "pomorski" propisi:

Zakon o izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Nar. novine, 56/16) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (Nar. novine, 56/16).

Iz područja platnog prometa izdvajamo:

Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa (Nar. novine, 50/16) te Odluku kojom se potvrđuje da sustav EuroNKS udovoljava uvjetima iz Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata (Nar. novine, 51/16).

Roditelje studenata i studente zanimat će novi Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (Nar. novine, 58/16).

Sve novine iz lipnja možete vidjeti ovdje.

Uključite se!

Iz šarolikog izbora otvorenih novih savjetovanja sa zainteresiranom javnošću izdvajamo savjetovanja o:

– Prijedlogu izmjena i dopuna Nacionalnog kurikuluma ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja,

– Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje i

– Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma za gimnazijsko obrazovanje.

razmak

Izbor iz ING Pregleda sudske prakse

Na zastaru tražbine naknade štete zbog sudara brodova primjenjuje se Pomorski zakonik, kao poseban propis, a tražbina naknade štete zbog sudara brodova zastarijeva u objektivnom roku od dvije godine koji počinje teći od dana sudara brodova. Vidi odluku.

Direktiva 80/987 predviđa posebna jamstva da se svim zaposlenicima zajamči minimalna razina zaštite na razini EU u slučaju insolventnosti poslodavca, podmirivanjem nepodmirenih potraživanja koja proizlaze iz ugovora o radu ili radnih odnosa, a odnose se na naknadu koja se odnosi na određeno razdoblje. Stoga pomorci s prebivalištem u državi članici, koje je u toj državi zaposlilo društvo s registriranim sjedištem u trećoj zemlji moraju, nakon što je proglašena insolventnost tog društva, moći ostvariti zaštitu u pogledu neplaćenih potraživanja plaća. Vidi odluku.

Ne može se kazneno goniti privatni subjekt koji se bavi organiziranjem sportskog klađenja bez dozvole ako je to posljedica javnog monopola suprotnog pravu Unije. Vidi odluku.

razmak

Novo u Hrvatskoj pravnoj reviji

Dragan Zlatović u lipanjskom broju piše o pravnoj zaštiti oznake zemljopisnog podrijetla neprehrambenih proizvoda u europskom i hrvatskom pravu. Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP) jedan je od mogućih načina zaštite proizvoda na tržištu koji omogućuje proizvođačima veći profit i bolji tržišni položaj. U radu je prikazan pravni okvir te postupak zaštite proizvoda na nacionalnoj razini, kao i nove inicijative na europskoj razini. Zaštita oznake podrijetla proizvoda pridonosi stvaranju identiteta i prepoznatljivosti regije ili zemlje kroz podizanje razine konkurentnosti domaće proizvodnje, što je jedan od prioritetnih ciljeva hrvatske gospodarske politike.

Autor Bruno Moslavac u svome članku piše o prikrivanju pravog izvora imovine stečene na nezakonit način korištenjem mogućnosti interneta čime se stvaraju novi modaliteti ostvarenja zakonskih obilježja kaznenog djela pranja novca. Različite kriptovalute, od kojih je bitcoin vjerojatno najpoznatija, ne nužno i samo po dobrome, uz prihvatljivo nastojanje tvoraca da to bude stabilna, sigurna i univerzalna valuta, lišena strogih zakonskih okvira, predstavljaju plodno tlo za nezakonite manipulacije u svrhu stjecanja osobne koristi. Autor komparativnom i case-study metodom izučava prve slučajeve pranja digitalnih valuta u svijetu, uz razmatranje prvih definicija bitcoina u sudskoj praksi.

Sadržaj lipanjskog broja možete vidjeti ovdje.

razmak

Izbor iz knjižare

Knjižice urednički pročišćenih tekstova propisa:

– Zakon o vodama
– Pomorski zakonik
– Zakon o zaštiti potrošača
– Prekršajni zakon

možete naručiti ovdje.

razmak

brzi linkovi

   

Primili ste ovaj Newsletter jer ste naš suradnik.
Ako ne želite primati sličan sadržaj, odjavite se ovdje.

ING Registar propisa - pretraživač ING Pregled sudske prakse - pretraživač Hrvatska pravna revija - pretraživač Zbornik - pretraživač