|Newsletter / Godina IV. / Svibanj 2016. / Broj 5|
ib logo

Newsletter broj 5 za svibanj 2016. možete pogledati na linku.

 

Novo u zakonodavstvu – ING Registar

Ovaj mjesec upućujemo na nekoliko novih propisa iz područja financija: Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 i Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru. Izmijenjen je i Opći porezni zakon, a njegov urednički pročišćeni tekst propisa možete vidjeti ovdje.

Na temelju Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti donesena je i objavljena Odluka o Listi sigurnih zemalja podrijetla u postupku odobrenja međunarodne zaštite te nova Odluka o troškovima smještaja u Prihvatilištu za tražitelje azila.

Kolege sa sudova upućujemo na izmjene i dopune Pravilnika o radu u sustavu eSpis te na izmjene i dopune Sudskog poslovnika.

Sve svibanjske novine možete pogledati ovdje.

razmak

Uključite se!

Pogledajte kakve se novine spremaju u nacrtima propisa i budite aktivni sudionik za dobra rješenja. Uključite se, komentirajte i predlažite na portalu esavjetovanja.gov.hr.

Skrećemo pažnju na sljedeća otvorena savjetovanja sa zainteresiranom javnošću: 

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (otvoreno do 2. lipnja)

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o pravosudnom ispitu (otvoreno do 23. lipnja)

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima (otvoreno do 23. lipnja)

razmak

Izbor iz ING Pregleda sudske prakse

Stjecanje prava korištenja na nekretninama u društvenom vlasništvu, između društveno-pravnih osoba, dosjelošću, bilo je moguće samo do donošenja Ustava iz 1974. i Zakona o udruženom radu. Vidi odluku.

Na zastaru tražbine naknade štete zbog sudara brodova primjenjuje se Pomorski zakonik, kao poseban propis, a tražbina naknade štete zbog sudara brodova zastarijeva u objektivnom roku od dvije godine, koji počinje teći od dana sudara brodova. Vidi odluku.

U okolnostima konkretnog slučaja ocijenjeno je da propust kuharice koja sudjeluje u proizvodnji hrane i dolazi u neposredan dodir s hranom da obavi obvezni zdravstveni pregled i ovjeri sanitarnu knjižicu predstavlja osobito tešku povredu obveza iz radnog odnosa i opravdan razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu. Vidi odluku.

Ostvareni su elementi produljenog kaznenog djela sitne krađe, a ne produljenog kaznenog djela krađe kada okrivljenikova namjera nije bila pribavljanje robe u vrijednosti većoj od 2.000,00 kuna jer to ne proizlazi iz činjeničnog supstrata optužnice, a izmjene i dopune KZ/11 od 22. svibnja 2015. ne mogu se primijeniti jer su nepovoljnije za optuženika. Vidi odluku.

Pregled svih novih odluka možete vidjeti ovdje.

razmak

Novo u Hrvatskoj pravnoj reviji

Autori Hrvoje Kačer i Blanka Ivančić-Kačer u svojem su članku pokušali ukazati na jedan pravni problem, odnosno dvojbu koja bi mogla nastati u primjeni jednog novog pravnog instituta u kontekstu jednog tradicionalnog. Tradicionalni institut je bračna stečevina, novi se odnosi na potpore za trajno povlačenje ribarskih brodova iz ribarstva, bilo da ih se uništava bilo da ih se prenamjenjuje. Drugim riječima, radi se o prelasku ribarskog plovila u aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug gospodarskog ribolova na moru. Prema izvedenim zaključcima, pravni status naknade ovisi gotovo isključivo o tome kome pripada brod koji ima ribarsku povlasticu, a to opet ovisi o tome je li ili nije stečen sredstvima ostvarenima radom za trajanja bračne zajednice. Određena korekcija dolazi u obzir samo kada brod ne pripada samo obrtniku koji ima povlasticu vezanu za taj brod.

Također upućujemo na članak Ivice Crnića u kojem ukazuje na činjenicu da žrtve štetnih događaja nisu u ravnopravnom položaju u odnosu na neposredne štetnike, odnosno osobe koje odgovaraju za štetnike.

Sadržaj svibanjskog broja možete pogledati ovdje.

razmak

Izbor iz knjižare

Knjižice urednički pročišćenih tekstova propisa:

– Pomorski zakonik
– Zakon o zaštiti potrošača
– Prekršajni zakon

možete naruči ovdje.

razmak

Najava savjetovanja

AKTUALNA PITANJA I PROBLEMI U POVLAČENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE
– u okviru vodnokomunalnih djelatnosti
(javne vodoopskrbe i odvodnje)
i komunalnog gospodarstva
(održavanje čistoće i gospodarenje otpadom)

9. i 10. lipnja 2016.
Falkensteiner Club Funimation Borik
Hotel Donat • Zadar

razmak

brzi linkovi

   

Primili ste ovaj Newsletter jer ste naš suradnik.
Ako ne želite primati sličan sadržaj, odjavite se ovdje.

ING Registar propisa - pretraživač ING Pregled sudske prakse - pretraživač Hrvatska pravna revija - pretraživač Zbornik - pretraživač