|Newsletter / Godina IV. / Veljača 2016. / Broj 2|
ib logo

Newsletter broj 2 za veljaču 2016. možete pogledati na linku.

 

Novo u zakonodavstvu – ING Registar

Veljača donosi tek nekoliko novina iz područja radnog prava i prava osiguranja. Tako su u broju 12 Narodnih novina objavljene Izmjene i dopune Pravilnika o evidencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a u broju 16 Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme i Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te Pravilnik o registrima ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i posredovanja u osiguranju i reosiguranju i Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju.  

Ostale novine iz veljače pogledajte ovdje.

Dana 19. veljače izglasan je i prvi zakon novog saziva Hrvatskoga sabora – Zakon o izmjeni Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.

Urednički pročišćeni tekst Zakona o obveznim odnosima s dvostrukom numeracijom (u zagradi iza broja članka je broj odgovarajućeg članka prethodnog Zakona o obveznim odnosima iz 1978. godine) možete vidjeti ovdje.

razmak

Izbor iz ING Pregleda sudske prakse

Pravilo je da glavna skupština ne utvrđuje financijska izvješća, već to čini uprava i nadzorni odbor društva. Kada glavna skupština ima takvu ovlast, odluka kojom utvrđuje financijska izvješća ima pravni učinak tek nakon što revizor sastavi i podnese svoje izvješće.
Vidi odluku

Ne protivi se Povelji o temeljnim pravima Europske unije zakonodavstvo države članice koje po samom zakonu isključuje iz kategorije nositelja prava na glasovanje na izborima za Europski parlament osobe kojima je izrečena kaznena osuda za teško kazneno djelo.
Vidi odluku

Ocijenjeno je da su ispunjene pretpostavke odgovornosti Republike Hrvatske za štetu zbog nepravilnog i nezakonitog rada službenika u Matičnom uredu, kada je isti ovjerio potpis prodavatelja na ugovoru o prodaji nekretnine, iako prodavatelj uopće nije bio u uredu, niti ga je zastupao punomoćnik, a kasnije je na temelju takvog ugovora došlo do prijenosa prava vlasništva u zemljišnim knjigama.
Vidi odluku

razmak

Novo u Hrvatskoj pravnoj reviji

Iz novog broja Hrvatske pravne revije upućujemo na dva zanimljiva članka iz područja javne nabave.

U svojem radu Marko Turudić analizira regulatorni okvir Europske unije za javnu nabavu iz 2014. Nakon uvodnog prikaza razvoja reguliranja javne nabave u okviru Europske zajednice i Europske unije, prikazuje se postupak donošenja novih direktiva i nedostataka prošlog okvira koji su se njima htjeli ispraviti. Prikazuje dvije nove javnonabavne direktive, koncentrirajući se na najveće promjene i motivaciju za njihovo uvođenje. U posljednjem dijelu rada analizira kako će novi regulatorni okvir za javnu nabavu utjecati na hrvatski pravni poredak, odnosno hoće li pomoći u unapređivanju nekih od otvorenih pitanja hrvatskog sustava javne nabave.

O novim vrijednostima europskih pragova o javnoj nabavi od 1. siječnja 2016. godine u svojem članku piše Ante Loboja.

Sadržaj broja 2 možete vidjeti ovdje.

razmak

Najava savjetovanja

PRIMJENA ZAKONA O RADU (Nar. nov., br. 93/14)
I NOVIH PODZAKONSKIH PROPISA – 2016.

10. ožujka (četvrtak) 2016.
Sheraton Zagreb Hotel • Kneza Borne 2 • Zagreb

razmak

Program usavršavanja iz područja javne nabave

ŽIVOTNI CIKLUS UGOVORA O JAVNOJ NABAVI:
IZVRŠNOST ODLUKE, UGOVARANJE,
REALIZACIJA UGOVORA, JAMSTVA

18. ožujka (petak) 2016.
Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • Zagreb

razmak

brzi linkovi

   

Primili ste ovaj Newsletter jer ste naš suradnik.
Ako ne želite primati sličan sadržaj, odjavite se ovdje.

ING Registar propisa - pretraživač ING Pregled sudske prakse - pretraživač Hrvatska pravna revija - pretraživač Zbornik - pretraživač