|Newsletter / Godina IV. / Siječanj 2016. / Broj 1|
ib logo

Newsletter broj 1 za siječanj 2016. možete pogledati na linku.

 

Novo u zakonodavstvu – ING Registar

Iako je siječanj, toplo vrijeme nas asocira na ljeto i turističku sezonu pa vas u tom duhu upućujemo na neke siječanjske novine iz područja ugostiteljstva i turizma:

- Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel

- Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

- Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma.

Novi Zakon o osiguranju koji je stupio na snagu 1. siječnja 2016. godine prati čitav niz provedbenih propisa koje možete pogledati ovdje. Potpunu novinu u pravnom sustavu predstavlja Zakon o stečaju potrošača, također na snazi od 1. siječnja 2016. godine, a paket njegovih provedbenih propisa donesenih i objavljenih početkom godine možete vidjeti ovdje.

Pregled svih siječanjskih novina pogledajte ovdje.

razmak

Izbor iz ING Pregleda sudske prakse

Roditelj ne odgovara za štetu koju njegovo dijete prouzroči ozljeđivanjem drugog djeteta ako štetna radnja (podmetanje noge) učinjena tijekom dječje igre nije posljedica roditeljskog zapuštanja djeteta, njegova lošeg odgoja ili poticanja loših navika. Vidi odluku

Pravilno je odbijen zahtjev za ulazak u Republiku Hrvatsku osobi koja se služi krivotvorenom ispravom. Vidi odluku

Ne protivi se Povelji o temeljnim pravima Europske unije zakonodavstvo države članice koje po samom zakonu isključuje iz kategorije nositelja prava na glasovanje na izborima za Europski parlament osobe kojima je izrečena kaznena osuda za teško kazneno djelo. Vidi odluku

Pojam "izvansudsko pismeno" uključuje ne samo pismena koja je izdalo ili ovjerovilo javno tijelo ili javni službenik nego i privatna pismena čije je formalno slanje njihovu adresatu, koji boravi u inozemstvu, nužno za ostvarivanje, dokazivanje ili očuvanje prava ili pravnog zahtjeva u građanskim ili trgovačkim stvarima. Vidi odluku

razmak

Novo u Hrvatskoj pravnoj reviji

Iz novog broja Hrvatske pravne revije upućujemo na članak Frane Staničića o odgovornosti države za štetu nastalu nezakonitim ili nepravilnim radom i problemima u praksi.  Autor u radu analizira praksu Ustavnog suda Republike Hrvatske glede instituta odgovornosti države za štetu nastalu nezakonitim ili nepravilnim radom pri obavljanju poslova državne uprave. Naime, nakon što je odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske nepobitno uspostavljen sustav objektivne odgovornosti države za štetu koja nastane nezakonitim radom, u posljednje vrijeme pojavile su se odluke Ustavnog suda u kojima su se podnositelji pozivali na činjenicu da su odluke redovnih sudova u suprotnosti s praksom Ustavnog suda. Unatoč tome, takve ustavne tužbe su odbijene. Autor odgovara na pitanje radi li se o promjeni stava Ustavnog suda ili se radi o drugim razlozima zbog kojih su podnesene ustavne tužbe odbijene. Autor u radu posebno analizira uvjete pod kojima se može smatrati da postoji nezakoniti ili nepravilni rad.

Sadržaj siječanjskog broja Hrvatske pravne revije pogledajte ovdje.

razmak

Najava savjetovanja

R A D I O N I C A

NEKRETNINE U VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE I
PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

18. veljače (četvrtak) 2016.
Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • Zagreb

razmak

Program usavršavanja iz područja javne nabave

ŽIVOTNI CIKLUS UGOVORA O JAVNOJ NABAVI:
IZVRŠNOST ODLUKE, UGOVARANJE,
REALIZACIJA UGOVORA, JAMSTVA

18. ožujka (petak) 2016.
Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • Zagreb

razmak

brzi linkovi

   

Primili ste ovaj Newsletter jer ste naš suradnik.
Ako ne želite primati sličan sadržaj, odjavite se ovdje.

ING Registar propisa - pretraživač ING Pregled sudske prakse - pretraživač Hrvatska pravna revija - pretraživač Zbornik - pretraživač