|Newsletter / Godina III. / Prosinac 2015. / Broj 12|
ib logo

Newsletter broj 12 za prosinac 2015. možete pogledati na linku.

 

Novo u zakonodavstvu – ING Registar

Zatišje u zakonodavstvu možemo zahvaliti izbornoj godini i burnim političkim previranjima.

Od značajnijih novina izdvajamo nekoliko propisa iz područja financija: Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu, Uredba o izmjenama Zakona o porezu na dohodak, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit i Pravilnik o trošarinama.

U očekivanju blagdanskih sniženja i povoljnih kupnji, sve kupce upućujemo na novi Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja prema kojem se sezonsko sniženje odvija dva puta godišnje: zimsko započinje od 27. prosinca, a ljetno od 1. srpnja, a može trajati najdulje 60 dana.

Buduće vozače obavještavamo da su donesene Izmjene i dopune Programa vozačkog ispita kao i novi Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače.

Vrijedne studente upućujemo na novi Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju.

razmak

Izbor iz ING Pregleda sudske prakse

Ostvarena je apsolutno bitna povreda odredaba kaznenog postupka iz čl. 468. st. 1. toč. 11. Zakona o kaznenom postupku kada iz obrazloženja pobijane presude nije razvidno je li prvostupanjski sud uopće utvrđivao jesu li ispunjene sve tzv. pozitivne pretpostavke za preuzimanje izvršenja kazne zatvora iz strane kaznene presude. Vidi odluku

Odluka Hrvatske radiotelevizije o načinu odjave prijamnika na propisanom obrascu i uz ovjeru potpisa kod javnog bilježnika predstavlja nedopušteno miješanje u pravo pretplatnika na odjavu RTV prijamnika te na prestanak korištenja usluge, jer nije objavljena na primjereni način - da bude dostupna i da s njome budu upoznati svi na koje se odnosi, i jer ne služi postizanju legitimnog cilja koji se njome želi postići, već se njome onemogućava način odjave koji nije previše otegotan (bez dodatnih pretjeranih obveza i troškova) za pretplatnika, pa stoga obveza plaćanja RTV pristojbe prestaje i onda kada pretplatnik odjavi uslugu pisanom izjavom o odjavi preporučeno dostavljenom Hrvatskoj radioteleviziji. Vidi odluku

Građevina kao sastavni dio nekretnine – predmeta ugovora o kupoprodaji, izgrađena protivno urbanističkim uvjetima te protivno aktu kojim je odobrena gradnja, predstavlja stvar s materijalnim nedostatkom za koji prodavatelj odgovara kupcu. Vidi odluku

razmak

Novo u Hrvatskoj pravnoj reviji

Iz prosinačkog broja Hrvatske pravne revije upućujemo na zanimljiv članak mr. sc. Tina Matića o elektroničkoj polici osiguranja. Autor u radu analizira postojeću zakonsku regulativu koja se odnosi na policu osiguranja. Razmatra odnos regulacije Zakona o obveznim odnosima kao središnjeg zakona koji uređuje policu osiguranja u odnosu na zakone koji uređuju elektroničko poslovanje, te se iz te interakcije dolazi do zaključka o dopuštenosti korištenja i pravnoj valjanosti elektroničke police osiguranja.

O postupku predaje hrvatskog državljanina drugoj državi članici EU i izvršenju europskog uhidbenog naloga – prema praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske pročitajte u članku mr. sc. Alide Saračević Moslavac.

Sadržaj broja 12 pogledajte ovdje.

razmak

Najava savjetovanja

Program usavršavanja iz područja javne nabave

ELEKTRONIČKA DOSTAVA PONUDA
– PREGLED I OCJENA PONUDA KROZ PRAKSU DKOM-a
– OPĆE OBVEZE NARUČITELJA – NADZOR

27. siječnja (srijeda) 2016.
Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • Zagreb

razmak

Sretnu i uspješnu novu 2016. godinu želi vam Uredništvo Pravnog portala.

razmak

brzi linkovi

   

Primili ste ovaj Newsletter jer ste naš suradnik.
Ako ne želite primati sličan sadržaj, odjavite se ovdje.

ING Registar propisa - pretraživač ING Pregled sudske prakse - pretraživač Hrvatska pravna revija - pretraživač Zbornik - pretraživač