|Newsletter / Godina III. / Studeni 2015. / Broj 11|
ib logo

Newsletter broj 11 za listopad 2015. možete pogledati na linku.

 

Novo u zakonodavstvu – ING Registar

Nakon dosta polemike, izglasan je novi Obiteljski zakon, koji je stupio na snagu 1. studenoga 2015., a 19. studenoga stupili su na snagu njegovi provedbeni propisi objavljeni u Narodnim novinama, br. 123/15:

-  Pravilnik o obveznom sadržaju obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi,
-  Pravilnik o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta,
-  Pravilnik o obiteljskoj medijaciji,
-  Pravilnik o načinu pribavljanja mišljenja djeteta i
-  Pravilnik o obveznom savjetovanju.

Dana 1. studenoga 2015. stupio je na snagu i Zakon o humanitarnoj pomoći, a pregled svih njegovih provedbenih propisa možete vidjeti ovdje.

razmak

Izbor iz ING Pregleda sudske prakse

Kod odlučivanja o obvezi ograđivanja nekretnine sud će se ograničiti na utvrđivanje koji je od vlasnika susjednih nekretnina prema postojećim propisima ili mjesnim običajima u obvezi ograđivanja - a vlasnik koji ima tu obvezu, ovlašten je sam odrediti način ograđivanja te izabrati svaku vrstu ograde (živica, plot, zid i dr.) kojom se ostvaruje svrha ograđivanja. Vidi odluku

Ako se jamac obvezao kao jamac platac, odgovora vjerovniku kao glavni dužnik za cijelu obvezu i vjerovnik može zahtijevati njezino ispunjenje bilo od glavnog dužnika bilo od jamca ili od obojice u isto vrijeme. Vidi odluku

U obavljanju poslova zaštitarske djelatnosti, izloženost opasnosti napada na radnika od strane trećih osoba je profesionalni rizik posla za koji odgovara poslodavac, a ne radnja treće osobe. Vidi odluku

razmak

Novo u Hrvatskoj pravnoj reviji

Jedna od "vječnih" boljki našeg pravnog sustava je nedonošenje podzakonskih propisa ili njihovo donošenje nakon proteka zakonom određenog roka. O negativnim posljedicama nedonošenja podzakonskih akata u zakonskom roku s gledišta apstraktne cjelovitosti pravnog sustava, ali i o sasvim konkretnim štetnim posljedicama u društvenoj zbilji piše Jakob Nakić.

Pitanje isplate naknade kod ugovora o nalogu valja razmatrati u kontekstu specifičnosti zakonskog uređenja instituta ugovora o nalogu koji djelomično odstupa od općih pravila obveznog prava o raskidu ugovora i pravnim učincima raskida. O spornim pitanjima oko isplate naknade kod ugovora o nalogu pročitajte u članku Alena Goluba.

Sadržaj broja 11 Hrvatske pravne revije pogledajte ovdje.

razmak

Knjige

U knjižari Inženjerskog biroa možete pronaći mnoga zanimljiva izdanja, a za "pod bor" kolegama izdvajamo nekoliko urednički pročišćenih tekstova propisa:

Zakon o obveznim odnosima
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Zakon o nasljeđivanju.

Više

razmak

brzi linkovi

   

Primili ste ovaj Newsletter jer ste naš suradnik.
Ako ne želite primati sličan sadržaj, odjavite se ovdje.

ING Registar propisa - pretraživač ING Pregled sudske prakse - pretraživač Hrvatska pravna revija - pretraživač Zbornik - pretraživač