|Newsletter / Godina III. / Lipanj 2015. / Broj 6|
ib logo

Newsletter broj 6 za lipanj 2015. možete pogledati na sljedećem linku.

Izašao je novi broj mjesečnog elektroničkog izdanja newslettera
Pravnog portala ingbiro.com
u kojem objavljujemo pregled pravnih i ekonomskih novosti.

 

Novo u zakonodavstvu - ING Registar

 

Lipanj su obilježile značajne promjene iz područja statusnih prava.

Dana 6. lipnja 2015. stupio je na snagu novi Zakon o osobnoj iskaznici (Nar. novine, br. 62/15). Zakon predstavlja normativnu osnovu za provedbu projekta elektroničke osobne iskaznice, čijim će se završetkom u Republici Hrvatskoj uvesti elektronička osobna iskaznica. Svrha projekta uvođenja elektroničke osobne iskaznice je poticanje i praćenje razvoja informacijskog društva te razvoja informacijskog sustava državne uprave (e-uprava), pružanje korisnički orijentiranih elektroničkih javnih usluga te potreba aktivnog sudjelovanja svih korisnika (građana i gospodarskih subjekata) u korištenju i razvoju elektroničkih servisa (iz Prijedloga zakona). Prema novom Pravilniku o cijeni osobnih iskaznica (Nar. novine, br. 63/15) cijena nove osobne iskaznice za punoljetnu osobu i dijete starije od 5 godina koja sadrži jedan ili dva certifikata iznosi 79,50 kn, za dijete do 5 godina 60,00 kn, a za osobu stariju od 65 godina 49,50 kn.

Pitanje zbrinjavanja azilanata jedan je od gorućih problema današnjice s kojima se suočava i naša država. Po hitnom postupku donesen je Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (Nar. novine, br. 70/15) koji stupa na snagu 2. srpnja 2015. godine. Novim se zakonom hrvatsko zakonodavstvo usklađuje s direktivama Europske unije među kojima kao trenutno aktualnu ističemo Direktivu Vijeća 2001/55/EZ od 20. srpnja 2001. godine o minimalnim standardima za dodjelu privremene zaštite u slučaju masovnog priljeva raseljenih osoba te o mjerama za promicanje uravnoteženih napora država članica pri prihvatu i snošenju posljedica prihvata tih osoba.

Nadalje ističemo paket provedbenih propisa donesenih na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (Nar. novine, br. 157/13 i 152/14) - vidi ovdje.

razmak

 

Izbor iz ING Pregleda sudske prakse

 

Nastavljajući na temu pitanja prava azilanata, upućujemo na odluku Velikog vijeća Europskog suda za ljudska prava u slučaju Hirsi Jamaa i drugi protiv Italije, pritužba broj 27765/09, od 23. II. 2012. prema kojoj ukrcavanje imigranata na moru i njihovo vraćanje u zemlju iz koje su otišli a da nisu identificirani i da nisu utvrđene okolnosti njihovih pojedinačnih situacija, a gdje postoji opasnost od zlostavljanja, kako u zemlji posrednici tako i u zemlji podrijetla, predstavlja zlostavljanje i kolektivni izgon. Odluku pročitaj ovdje.

razmak

Novo u Hrvatskoj pravnoj reviji

U lipanjskom broju Hrvatske pravne revije objavljen je zanimljiv članak o međunarodnim pravnim standardima za tražitelje azila. Autori mr. sc. Hrvoje Filipović i Mario Radman u članku analiziraju pravne standarde međunarodne zaštite temeljene na direktivama Europskog parlamenta i Vijeća koji su doneseni prema Ugovoru o Europskoj uniji, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Povelji o temeljnim pravima. Praksa Europskog suda za ljudska prava iskristalizirala je standarde za tražitelja međunarodne zaštite. Zajednička politika azila je sastavni dio cilja Europske unije za stvaranje područja slobode, sigurnosti i pravde, otvorenog za one koje su okolnosti prisilile na zakonito traženje zaštite u Uniji. Posebno su značajni standardi koje direktive propisuju radi ujednačene prakse država članica za djela proganjanja i nepravde na osnovi kojih osoba ostvaruje prava zaštite u sigurnoj državi.

 

razmak

Najava savjetovanja

ELEKTRONIČKA DOSTAVA PONUDA
- OSLANJANJE NA TUĐU SPOSOBNOST
- NAJNOVIJA PRAKSA DKOM-a

24. rujna (četvrtak) 2015.
Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • Zagreb

razmak

EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2016.

11. - 13. STUDENOGA 2015.
GRAND HOTEL ADRIATIC OPATIJA

Primili ste ovaj Newsletter jer ste naš suradnik.
Ako ne želite primati sličan sadržaj, odjavite se ovdje.