|Newsletter / Godina III. / Svibanj 2015. / Broj 5|
ib logo

Newsletter broj 5 za svibanj 2015. možete pogledati na sljedećem linku.

Izašao je novi broj mjesečnog elektroničkog izdanja newslettera
Pravnog portala ingbiro.com
u kojem objavljujemo pregled pravnih i ekonomskih novosti.

Novo u zakonodavstvu - ING Registar

 

U ovom broju newslettera, osim novog Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika na koji vas upućujemo, izlazimo iz uobičajenih "pravosudnih voda" (uz napomenu da istih baš i nema) te ističemo neke zanimljivosti iz resora obrazovanja i znanosti te novine iz resora poljoprivrede povezane sa zemljišnoknjižnim pravom.

Sve roditelje osmoškolaca zanimat će da je od 14. svibnja na snazi novi Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, a Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. stupa na snagu tjedan dana kasnije - 21. svibnja. Sretno pri upisima!

Rektorski zbor je nedavno objavio novi Integrirani popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica te Integrirani popis stručnih naziva i njihovih kratica pa provjerite koristite li nazive i kratice ispravno.

Novim teritorijalnim ustrojem Republike Hrvatske primjena starog Zakona o komasaciji iz 1979. praktički je bila onemogućena. S obzirom na navedeno te na činjenicu da u Republici Hrvatskoj prevladavaju mali i usitnjeni posjedi poljoprivrednog zemljišta, koji ne pružaju zadovoljavajuće uvjete za uspješnu i rentabilnu poljoprivrednu proizvodnju, pristupilo se izradi novoga Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta. Prema čl. 1. Zakona, komasacija poljoprivrednog zemljišta se, prema ovom Zakonu provodi u svrhu okrupnjavanja posjeda i katastarskih čestica u veće i pravilnije, radi njihova ekonomičnijeg iskorištavanja, stvaranja povoljnijih uvjeta za razvoj poljoprivredne proizvodnje, radi osnivanja i izgradnje poljoprivrednih putova, vodnih građevina za melioracije te izvođenja i drugih radova na uređenju zemljišta namijenjenog poljoprivredi.

razmak

Iz saborske procedure...

I eto nas opet u burnim pravosudnim vodama. Dana 8. svibnja donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež, čije objave u Narodnim novinama očekujemo, a prihvaćeni su i prijedlozi izmjena Prekršajnog zakona, Zakona o Pravosudnoj akademiji, Zakona o državnom odvjetništvu i Zakona o državnom sudbenom vijeću tako da uskoro očekujemo izglasavanje tih novina (vidi više).

razmak

 

Izbor iz ING Pregleda sudske prakse

 

Iz mnoštva novih sudskih odluka koje je Stručna redakcija ocijenila kao pravno značajne, za ovaj broj izdvajamo:

-  Ugovor o djelu ne može prerasti u ugovor o radu niti se ugovorom o djelu može zasnovati radni odnos - vidi.

-  Nakon upisa posvojenja u maticu rođenih ne postoje zakonske pretpostavke za vraćanje roditeljske skrbi biološkim roditeljima - vidi.

-  Kada se iz podataka u spisu predmeta i provedenih izviđajnih radnji ne može sa sigurnošću utvrditi je li žalba podnesena u zakonskom roku, treba uzeti da je žalba pravodobno podnesena - vidi.

razmak

Novo u Hrvatskoj pravnoj reviji

Iz sadržaja svibanjskog broja Hrvatske pravne revije izdvajamo dvije europske teme koje su obradili stručnjaci Pravnog fakulteta u Rijeci. Članak "Sloboda poslovnog nastana u Europskoj uniji" autorica doc. dr. sc. Ane Pošćić i Petre Vaci, mag. iur. te prikaz presude u predmetu C-317/14, Europska komisija protiv Belgije od 5. veljače 2015., iz područja slobode kretanja radnika, prof. dr. sc. Daria Đerđe i Matee Aralice.

U okolnostima globalne krize vode i pojave diskriminacije u opskrbi vodom pojedinaca i pojedinih društvenih grupa, naročito siromašnih, ranjivih i marginaliziranih, javlja se ideja o potrebi formuliranja novog ljudskog prava - ljudskog prava na vodu. O pravu na vodu i javnom interesu očuvanja i zaštite vodnih resursa piše Desanka Servan.

razmak

Najava savjetovanja

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE - AKTUALNA PITANJA
Upravljanje financijama / Proračunsko planiranje
kao podloga za sredstva fondova EU-a / Proračun,
proračunsko računovodstvo i financijsko izvještavanje

28. svibnja (četvrtak) 2015.
Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • Zagreb

Primili ste ovaj Newsletter jer ste naš suradnik.
Ako ne želite primati sličan sadržaj, odjavite se ovdje.