|Newsletter / Godina III. / Ožujak 2015. / Broj 3|
ib logo
 
 

Newsletter broj 3 za ožujak 2015. možete pogledati na sljedećem linku.

Izašao je novi broj mjesečnog elektroničkog izdanja newslettera
Pravnog portala ingbiro.com
u kojem objavljujemo pregled pravnih i ekonomskih novosti.

 
   

Novo u zakonodavstvu - ING Registar

 

U ovom broju upućujemo na nekoliko novina iz područja pravosuđa.

Mlade kolege koji se pripremaju za izlazak na pravosudni ispit upozoravamo da je 1. ožujka 2015. godine stupio na snagu Pravilnik o izmjenama Pravilnika o polaganju pravosudnog ispita (Nar novine, br. 22/15). Među ostalim, ovim izmjenama skraćen je rok za dostavu obavijesti o datumu polaganja pisanog i usmenog dijela ispita sa 15 na 8 dana prije datuma određenog za polaganje ispita. Za sve one koji se pripremaju za polaganje ispita pripremili smo ažuriranu bazu pročišćenih tekstova propisa koju možete pogledati ovdje.

Nadalje, upućujemo na novu Uredbu o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2015. godinu kojom se određuje način vrednovanja i obračunavanja vrijednosti iznosa naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći koju pružaju odvjetnici, vještaci i tumači na temelju rješenja donesenog od nadležnog ureda državne uprave u županiji i nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije koji stupa na snagu 17. ožujka 2015. godine nastavlja se postupak usklađivanja zakonodavstva RH s propisima EU. Ovim izmjenama i dopunama u postojeći se Zakon implementira Direktivu 2011/99/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o europskom nalogu za zaštitu, kojom se u pravni poredak Republike Hrvatske uvodi taj novi oblik pravosudne suradnje. Direktiva ima za cilj primjenu zaštitnih mjera usvojenih u korist žrtava ili mogućih žrtava kaznenih djela u državi članici nastaviti u drugoj državi članici.

Dana 27. veljače 2015. godine Hrvatski sabor usvojio je Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Nova Strategija je fokusirana na prevenciju korupcije kroz detekciju korupcijskih rizika i uklanjanje preostalih zakonodavnih i institucionalnih nedostataka.

razmak

Ostale novine pogledajte u mjesečnom pregledu propisa

razmak

Nešto iz zakonodavne procedure...

Na 16. sjednici Hrvatskog sabora 13. ožujka među ostalim doneseni su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima i Zakon o izmjenama Zakona o nasljeđivanju.

     
 

Izbor iz ING Pregleda sudske prakse

 

 

Nastavljamo u pravosudnom duhu pa upućujemo na presudu Županijskog suda u Zagrebu, Gžn-2500/12, od 4. III. 2014. o odštetnoj odgovornosti Hrvatske odvjetničke komore (odvjetnice) zbog propusta u zastupanju (nepravodobno podnošenje ustavne tužbe). U predmetnom sporu sud je zauzeo stajalište da se o odštetnoj odgovornosti može govoriti samo ako postoji uzročna veza između propusta odvjetnice i štete koja je nastala kao posljedica nepravilnog zastupanja, u kojem slučaju je potrebno utvrditi bi li stranka imala dobre izglede uspjeti u sporu da je tužba pravodobno podnesena (više pročitaj ovdje).

Nove odluke pogledajte ovdje

Novo u našoj knjižari!

Inženjerski biro njeguje dugogodišnju tradiciju organiziranja stručnih savjetovanja iz brojnih područja prava, a svako naše savjetovanje prati zbornik radova predavača. Ako ste propustili naše nedavno savjetovanje iz područja radnog i socijalnog prava održano 12. ožujka 2015. godine u Zagrebu u Hotelu Sheraton, pozivamo Vas da pogledate sadržaj pratećeg Zbornika radova grupe autora pod nazivom NOVI PROPISI RADNOG I SOCIJALNOG ZAKONODAVSTVA - 2015. Zbornik možete naručiti ovdje.

U ovom mjesecu Inženjerski biro izdao je i knjigu prof. dr. sc. Marijana Ćurkovića OSIGURANJE OD IZVANUGOVORNE I UGOVORNE (PROFESIONALNE) ODGOVORNOSTI.
Osiguranje od odgovornosti ima vrlo mnogo specifičnosti u odnosu na ostala imovinska osiguranja, što nekima daje osnovicu za tripartitnu diobu u sustavu osiguranja u kojoj bi osiguranje od odgovornosti činilo posebnu vrstu osiguranja. No prevladava mišljenje da osiguranje od odgovornosti nije tertium genus osiguranja u odnosu na osiguranje imovine i osoba, već da je to jedna specifična podvrsta imovinskog osiguranja, a ta specifičnost proizlazi iz specifičnosti rizika koji se osigurava (a to je potencijalni odštetni zahtjev treće osobe prema osiguraniku iz njegove specifične djelatnosti koja je na apstraktan način opisana u ugovoru o osiguranju). Osiguranje od odgovornosti ne odnosi se na jamstvo za neku stvar ili osobu (in se i per se), nego na pravni odnos povezanosti osiguranika sa stvarju ili s djelatnošću, kao što su to primjerice vlasništvo stvari (ili životinja), uporaba neke stvari, posjed stvari, čuvanje stvari (ili životinja), obavljanje neke opasne djelatnosti, sportske aktivnosti, lov, vođenje i upravljanje poduzećima, i sl. Knjigu možete naručiti ovdje.

     
 
 

Primili ste ovaj Newsletter jer ste naš suradnik.
Ako ne želite primati sličan sadržaj, odjavite se ovdje.