|Newsletter / Godina III. / Veljača 2015. / Broj 2|
ib logo
 
 

Newsletter broj 2 za veljaču 2015. možete pogledati na sljedećem linku.

Izašao je novi broj mjesečnog elektroničkog izdanja
Pravnog portala ingbiro.com
u kojem objavljujemo pregled pravnih i ekonomskih novosti.

 
   

Novo u zakonodavstvu - ING Registar

 

Na početku godine upućujemo na nekoliko novih propisa kojima se reguliraju prava ranjivih skupina društva.

Izmjene i dopune Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom objavljene su krajem 2014. godine, u Nar. novinama, br. 152/14. Pročišćeni tekst Zakona s posebno podebljano označenim novinama pogledajte ovdje, a izmjene i dopune njegovih provedbenih propisa koje su slijedile objavljene su u Narodnim novinama, br. 2/15 i 13/15 (vidi povezane dokumente).

Tijekom veljače objavljen je paket provedbenih propisa novog Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (vidi povezane propise). Zakon je donesen u ljeto 2014. godine, a stupio je na snagu 1. siječnja 2015. godine. Potreba za donošenjem novog Zakona proizašla je, prije svega, iz potrebe njegova usklađivanja s međunarodnim dokumentima i praksom Europskog suda za ljudska prava, ali i s našim Zakonom o kaznenom postupku.

razmak

Nešto iz zakonodavne procedure...

U tijeku je javna rasprava o Nacrtu prijedloga Obiteljskog zakona s Konačnim prijedlogom Zakona i savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Obiteljskog zakona, a primjedbe i prijedlozi dostavljaju se do 12. ožujka 2015. Više na internetskoj stranici Ministarstva.

     
 

Izbor iz ING Pregleda sudske prakse

 

 
 

Upućujemo na zanimljivu presudu Suda pravde Europske unije u predmetu C 416/13, Mario Vital Pérez protiv Ayuntamiento de Oviedo, od 13. XI. 2014., iz područja radnog prava, odnosno zabrane diskriminacije pri zapošljavanju na temelju dobi. Sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li čl. 2. st. 2., čl. 4. st. 1. i čl. 6. st. 1. toč. (c) Direktive 2000/78 tumačiti na način da se protivi nacionalnom propisu, poput onoga o kojemu se raspravlja u glavnom postupku koji određuje najvišu dob od 30 godina za zapošljavanje službenika lokalne policije.

razmak

U rubrici Odluke europskih sudova pogledajte izbor najrelevantnije europske sudske prakse objavljene u zadnjih nekoliko godina iz svih pravnih područja.

 
     
 

Izbor iz Hrvatske pravne revije

 

 
 

Iz trenutno vrlo aktualnog područja obiteljskog prava, pročitajte članak Ivana Šimovića pod nazivom "Pravno uređenje obiteljskog doma u hrvatskom obiteljskom pravu  - prijepori i dvojbe". U radu se analizira pojam obiteljskog doma i predložena rješenja njegove zaštite, pronalaze se i obrazlažu slabosti i nedostaci koji bi mogli uzrokovati probleme u praksi, upućuje se na komparativna pravna rješenja te daju prijedlozi za poboljšanje postojećeg uređenja s ciljem postizanja višeg standarda pravne zaštite djece.

Sadržaj broja 2 možete vidjeti ovdje.

 
     
 

Najava savjetovanja

 

 
 

NOVI PROPISI RADNOG I
SOCIJALNOG ZAKONODAVSTVA - 2015.

12. ožujka (četvrtak) 2015.

Sheraton Zagreb Hotel • Kneza Borne 2 • Zagreb

razmak

Program usavršavanja iz područja javne nabave

SPOSOBNOST PONUDITELJA
- PRAVNA ZAŠTITA
- OBJEDINJENA JAVNA NABAVA
- SUKOB INTERESA

17. ožujka (utorak) 2015.

Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • Zagreb

 
     
 
 

Primili ste ovaj Newsletter jer ste naš suradnik.
Ako ne želite primati sličan sadržaj, odjavite se ovdje.