|Newsletter / Godina III. / Siječanj 2015. / Broj 1|
ib logo
 
 

Newsletter broj 1 za siječanj 2015. možete pogledati na sljedećem linku.

Izašao je novi broj mjesečnog elektroničkog izdanja
Pravnog portala ingbiro.com
u kojem objavljujemo pregled pravnih i ekonomskih novosti.

 
   

Novo u zakonodavstvu - ING Registar

 

 

Tijekom prosinca u Narodnim novinama objavljeno je gotovo 250 propisa (novih propisa te izmjena i dopuna postojećih). Sve prosinačke novine po pojedinim pravnim područjima možete pogledate ovdje, a u nastavku dajemo kratak urednički izbor.

razmak

Donesen je Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju (Nar. novine, 152/14). Predmetnom Uredbom (EU) br. 650/2012 uređuje se niz pitanja vezanih za nasljeđivanje s prekograničnim elementom, uključujući međunarodnu nadležnost sudova država članica, određivanje mjerodavnog prava, priznanje, izvršivost (ovršnost) i izvršenje odluka, javnih isprava i sudskih nagodbi u nasljednim stvarima te uspostava Europske potvrde o nasljeđivanju. Zakon stupa na snagu 17. kolovoza 2015.

Od značajnijih novina ističemo izmjene i dopune Zakona o porezu na promet nekretnina, Zakona o upravnim sporovima i Zakona o kaznenom postupku. Aktualne verzije urednički pročišćenih tekstova pogledajte ovdje:

- Zakon o porezu na promet nekretnina
- Zakon o upravnim sporovima
- Zakon o kaznenom postupku

razmak

Od pravosudnih podzakonskih propisa izdvajamo nove pravilnike donesene na temelju Ovršnog zakona:

Pravilnik o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (Nar. novine, 156/14)
Pravilnik o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (Nar. novine, 156/14)

razmak

I siječanj je počeo zanimljivo, a za to se pobrinuo Ustavni sud Republike Hrvatske. Svojim Rješenjem broj: U-I-3101/2014 i dr. od 12. siječnja 2015. pokrenuo je postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom Obiteljskog zakona (Nar. novine, br. 75/14) te se do donošenja njegove konačne odluke privremeno obustavlja izvršenje svih pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na osnovi Obiteljskog zakona (Nar. novine, br. 75/14), a primjenjuje se stari Obiteljski zakon (Nar. novine, br. 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11 i 25/13). Pregled ostalih novina iz siječnja pogledajte ovdje.

razmak

Nešto iz zakonodavne procedure...

U srijedu, 21. siječnja 2015. započela je i 16. sjednica Hrvatskog sabora. Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red, a već 23. siječnja donesen je Zakon o dopuni Zakona o potrošačkom kreditiranju. Isti je objavljen u Nar. novinama, br. 9/15, a aktualni urednički pročišćeni tekst pogledajte ovdje.

 
     
 

Izbor iz ING Pregleda sudske prakse

 

 
 

Suci suradnici, Stručna redakcija VSRH i Uredništvo Inženjerskog biroa biraju aktualne sudske odluke viših sudova RH, Ustavnog suda RH i europskih sudova, iz svih područja prava. Sudska praksa na Pravnom portalu ingbiro.com predstavlja vjerodostojnu/principijelnu bazu sudskih odluka koja pridonosi ujednačavanju sudske prakse, ukupnom razvoju pravne znanosti i pravne struke te vladavine prava.

razmak

U nastavku upućujemo na neke od novijih odluka na portalu ...

- Zaštita povjerenja u potpunost i istinitost zemljišnih knjiga
- Uskakanje u vlak koji se kreće
- Postupak odobrenja sklopljene predstečajne nagodbe

 
     
 

Izbor iz Hrvatske pravne revije

 

 
 

Što nam u povodu četrnaeste obljetnice izdavanja časopisa Hrvatska pravna revija ima za poručiti naš glavni urednik mr. sc. Hrvoje Momčinović, pročitajte na prvoj stranici prosinačkog broja.

Iz zadnjeg broja Hrvatske pravne revije (siječanj 2015.) izdvajamo članak odvjetnika Tina Matića: Praktična provedbena analiza i komentar odredaba Zakona o parničnom postupku o elektroničkoj dostavi.

 
     
 

Najava savjetovanja

 

 
 

Program usavršavanja iz područja javne nabave
odobren od strane Ministarstva gospodarstva,
Uprave za sustav javne nabave
(Evidencijski broj dodijeljen programu usavršavanja 2014-0199)

EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA
– POSTUPANJE NARUČITELJA S PONUDAMA
– UGOVOR O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNI SPORAZUM

10. veljače (utorak) 2015.

Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • Zagreb
(dvorana na II. katu)

Početak rada u 9,00 sati.

 
     
 
 

Primili ste ovaj Newsletter jer ste naš suradnik.
Ukoliko ne želite primati sličan sadržaj, odjavite se ovdje.