Sadržaj Hrvatske pravne revije / svibanj-lipanj 2018. /

OBITELJSKO PRAVO
prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
Asea Gašparić

Obiteljski zakon u svjetlu načela vladavine prava

RADNO PRAVO
Lorena Vlahov, mag. iur.
doc. dr. sc. Vanja Smokvina

U prilog raspravi o fleksigurnosti i novim oblicima rada

OBVEZNO PRAVO
Damir Jelušić, dipl. iur.
Promjena pravnog shvaćanja Vrhovnog suda o publikaciji pravomoćne presude kao obliku reparacije neimovinske štete pričinjene publikacijom medijskih dezinformacija

PRAVO OSIGURANJA
Alen Bijelić, mag. iur.
Subrogacija u osiguranju kroz sudsku praksu

PRAVO REKLAME
dr. sc. Dragan Zlatović, prof. v. š.
Pravna zaštita djece i mladeži od nedozvoljenog oglašavanja

UPRAVNO PRAVO
mr. sc. Tatjana Potkonjak
Ocjena ustavnosti “Lex šerifa”

PARNIČNI POSTUPAK
Matija Stokić, dipl. iur.
Pravosudni sustav -
Neprepoznati i nepriznati problemi reforme građanske grane sudovanja

PRAVO EUROPSKE UNIJE
Ana Jerčinović, mag. iur.
Novi trendovi u kodifikaciji pravila upravnog postupka u Europskoj uniji

KAZNENI POSTUPAK
mr. sc. Bruno Moslavac
Revidiranje stava o procesnoj zaštiti osumnjičenika od nedostatka obrazloženja naloga suca istrage

Hrvatska pravna revija - svibanj/lipanj 2018.

 

Trebate i tražite više – Rješenje je ingbiro.com
Svi stručni članci u HPR-u povezani su s relevantnim hrvatskim i europskim propisima te komplementarnom sudskom praksom.